Veden vuoro - hankkeet ja niiden rahoitus

Käynnissä olevat rahoitushaut

Veden vuoro - Logo

Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta tuetaan vesistökunnostushankkeita. Rahoitus kunnostushankkeiseen myönnetään harkinnanvaraisena valtionavustuksena elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista. Vuosittainen valtionavustushakua vuonna 2020 alkaviin hankkeisiin on nyt käynnistynyt ja on auki 2.12.2019 asti.

Vesistökunnostuksiin myönnettävät avustukset on tarkoitettu vesienhoidon toteutusta sekä vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä palveleviin hankkeisiin. Ensisijaisia ovat konkreettiset vesien tilaa parantavat hankkeet vesistöissä ja valuma-alueilla.

Rahoitetut hankkeet

Vesistöjen kunnostushankkeet ja asiantuntijaverkostot

Kunnostushankkeiden tarkemmat esittelyt ja lisätietiedot oheisessa tiedostossa:

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Ähtärinjärven kunnostus
 • VETO 2019-2021
 • Isojoen Iivarinkylän koskialueen kunnostus
 • Seinäjärven kunnostus
 • Ojajärven kunnostus
 • Sommarösundin kunnostus
 • Kirkkolammen tulevaisuus – hanke
 • Freshabit Pohjanmaan joet
 • Alavudenjärven ravinteet kiinni – maisema auki
 • Karijoen Metsäjoen yläosan ja Kariluoman alueen vesiensuojeluhanke
 • Pieni Kaksipuoloisen kunnostus

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Vesistöjen kunnostus ja kalakantojen ylläpitävä hoito, Joroinen ja Pieksämäki
 • Vesistöjen kunnostus ja kalakantojen ylläpitävä hoito, Haukivesi
 • Ruokojärven kunnostushanke, Savonlinna
 • Suurjärven vesiensuojelun kehittämishanke, Puumala ja Ruokolahti
 • Heiniöjärven kunnostusprojektin esiselvitys, Pieksämäki

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Teuron- ja Puujoen startti
 • Vesienhoidon toimenpiteet Lahden seudun järvillä
 • Kotkajärven kunnostus Hämeenlinnassa
 • Pursijärven kunnostus Hausjärvellä
 • Renkajärven laskeutusaltaiden lisärakentaminen Hämeenlinnassa ja Hattulassa
 • Valajärven kunnostus Hämeenlinnassa

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Piispalanniemen hiekkaranta-alueen kunnostus Kivijärvellä
 • Roukapuron kunnostus- ja vesisuojelusuunnitelma Hankasalmella
 • Kaivoslahden lintuvesikunnostus Keuruulla
 • Putaanvirran ja Heinäjoen vanhan uoman vesikasvillisuuden niitto Pihtiputaalla
 • Savi- ja Poikkeusjärven vesikasvillisuuden niitto Kinnulassa
 • Keljonpuron virtavesikunnostusmahdollisuuksien selvittäminen ja kunnostussuunnitelma

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Vesistökunnostushanke VESKU

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Oulun Kaupunkivesien kunnostus
 • Lohijoen taimenen elinympäristökunnostus
 • Rauta-humus -kiintoaineen kulkeutumisen hallinta ja kunnostusten vaikuttavuuden seuranta Jäälinjärvellä
 • Saunajärven hoitokalastus 2019-2021
 • Sarpasen järvikuivion kunnostussuunnitelma
 • Livojoen putaat
 • Särkikalaston poistokalastus Naamankajärvestä

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Rautalampi-järven tilan parantaminen pienentämällä sisäistä kuormitusta aiheuttavaa särkikalaston määrää isojen kuhanpoikasten istuttamisella

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Halssinveden väylän kunnostusruoppaus sekä vesikasvien poisto Luvialla
 • Myllyojan vesiensuojelukosteikko Uudenkaupungin Haavaistenlahdella
 • Vesilinniemen vesikasvillisuuden poisto Kustavissa
 • Kiskon Kirkkojärven ruovikoiden hoito- ja hyödyntämissuunnitelma, Ruoko-kala 2. Salon Kiskossa
 • Haminanholman lahden virtausolojen parantaminen Merikarvialla
 
Julkaistu 24.6.2019 klo 10.35, päivitetty 15.11.2019 klo 13.24
 • FI
 •  
 • SV