Veden vuoro - hankkeet ja niiden rahoitus

Käynnissä olevat rahoitushaut

Veden vuoro - Logo

Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta tuetaan hankkeita.

Keväällä 2020 avautuu kaupunkivesiin liittyvä haku sekä tutkimus- ja kehittämishankehaku valuma-aluesuunnittelun toimintamallista maa- ja metsätalouden vesiensuojeluun. Lisäksi syksyllä avautuu vesistökunnostushankkeiden rahoitushaku.

Rahoitetut hankkeet

Vesistöjen kunnostushankkeet ja asiantuntijaverkostot

Kunnostushankkeiden tarkemmat esittelyt ja lisätietiedot oheisessa tiedostossa:

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Ähtärinjärven kunnostus
 • VETO 2019-2021
 • Isojoen Iivarinkylän koskialueen kunnostus
 • Seinäjärven kunnostus
 • Ojajärven kunnostus
 • Sommarösundin kunnostus
 • Kirkkolammen tulevaisuus – hanke
 • Freshabit Pohjanmaan joet
 • Alavudenjärven ravinteet kiinni – maisema auki
 • Karijoen Metsäjoen yläosan ja Kariluoman alueen vesiensuojeluhanke
 • Pieni Kaksipuoloisen kunnostus

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Vesistöjen kunnostus ja kalakantojen ylläpitävä hoito, Joroinen ja Pieksämäki
 • Vesistöjen kunnostus ja kalakantojen ylläpitävä hoito, Haukivesi
 • Ruokojärven kunnostushanke, Savonlinna
 • Suurjärven vesiensuojelun kehittämishanke, Puumala ja Ruokolahti
 • Heiniöjärven kunnostusprojektin esiselvitys, Pieksämäki

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Teuron- ja Puujoen startti
 • Vesienhoidon toimenpiteet Lahden seudun järvillä
 • Kotkajärven kunnostus Hämeenlinnassa
 • Pursijärven kunnostus Hausjärvellä
 • Renkajärven laskeutusaltaiden lisärakentaminen Hämeenlinnassa ja Hattulassa
 • Valajärven kunnostus Hämeenlinnassa

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Piispalanniemen hiekkaranta-alueen kunnostus Kivijärvellä
 • Roukapuron kunnostus- ja vesisuojelusuunnitelma Hankasalmella
 • Kaivoslahden lintuvesikunnostus Keuruulla
 • Putaanvirran ja Heinäjoen vanhan uoman vesikasvillisuuden niitto Pihtiputaalla
 • Savi- ja Poikkeusjärven vesikasvillisuuden niitto Kinnulassa
 • Keljonpuron virtavesikunnostusmahdollisuuksien selvittäminen ja kunnostussuunnitelma

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Vesistökunnostushanke VESKU

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

 • Kuivasjärvi 2019-2021, Vatajanjoen ja Nivusjärven osavaluma-alueet, Parkano
 • Kangasalan Kirkkojärven hoitokalastus, Kangasala
 • Vehkajärven hoitokalastuksen jatkaminen, Punkalaidun
 • Röyhdänsalmen väylän niitto, Orivesi
 • Tampereen keskustajärvien kunnostus, Tampere
 • Sikojoen kunnostus, Pirkkala
 • Pirkanmaan pohjavesivaikutteisten purojen ja niiden eliöyhteisöjen tilan parantaminen
 • Längelmäveden vesikasvien poisto, Orivesi
 • Vauhtia Vesienhoitoon II

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Oulun Kaupunkivesien kunnostus
 • Lohijoen taimenen elinympäristökunnostus
 • Rauta-humus -kiintoaineen kulkeutumisen hallinta ja kunnostusten vaikuttavuuden seuranta Jäälinjärvellä
 • Saunajärven hoitokalastus 2019-2021
 • Sarpasen järvikuivion kunnostussuunnitelma
 • Livojoen putaat
 • Särkikalaston poistokalastus Naamankajärvestä

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Rautalampi-järven tilan parantaminen pienentämällä sisäistä kuormitusta aiheuttavaa särkikalaston määrää isojen kuhanpoikasten istuttamisella

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Halssinveden väylän kunnostusruoppaus sekä vesikasvien poisto Luvialla
 • Myllyojan vesiensuojelukosteikko Uudenkaupungin Haavaistenlahdella
 • Vesilinniemen vesikasvillisuuden poisto Kustavissa
 • Kiskon Kirkkojärven ruovikoiden hoito- ja hyödyntämissuunnitelma, Ruoko-kala 2. Salon Kiskossa
 • Haminanholman lahden virtausolojen parantaminen Merikarvialla
 
Julkaistu 24.6.2019 klo 10.35, päivitetty 27.1.2020 klo 15.23
 • FI
 •  
 • SV