Veden vuoro – maatalous vesiensuojelun tehostamisohjelmassa

 
 
Kipsin levitystä Nurmijärvellä. Ilkka Vuorinen.jpg
Kipsin levitystä pellolle. © Ilkka Vuorinen, John Nurmisen Säätiö
Veden vuoro - Logo

Vesiensuojelun tehostamisohjelma haluaa vähentää maatalouden ravinnepäästöjä vesistöön uusilla innovatiivisilla keinoilla. Toimien kohteena ovat maatalousvaltaiset valuma-alueet ja vesistöjen varret.

Vesiensuojelu on tehokasta, kun toimia toteutetaan valuma-alueittain ja yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa alueen toimijat – muun muassa viljelijät, metsänomistajat, neuvojat, viranomaiset ja vesiensuojeluyhdistykset – yhdessä asettavat tavoitteet vesiensuojelulle sekä suunnittelevat ja toteuttavat toimet.

Ohjelmassa kokeillaan laajemmin ja perusteellisemmin aiemmissa ravinteiden kierrätyksen sekä vesien- ja merenhoidon kärkihankkeissa toteutettuja vesiensuojelumenetelmiä. Ympäristöministeriö toteuttaa rakennekalkin ja kuitulietteiden käyttöä koskevat tutkimus- ja kehittämishankkeet. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteuttaa laajamittaisen kipsin levityksen Saaristomeren valuma-alueella.

Ohjelman rahoitus: 25 miljoonaa euroa vuosille 2019–2021.

Lisätietoja:

Ohjelmapäällikkö Tarja Haaranen, p. 0295 250 282, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 25.4.2019 klo 12.11, päivitetty 20.8.2019 klo 14.25
  • FI
  •  
  • SV