Hyppää sisältöön

Luonnonsuojelualueiden perustamisen säädösvalmistelu

Käynnissä olevat säädösvalmistelut

Ympäristöministeriö valmistelee asetuksia, joilla perustetaan luonnonsuojelualueiksi valtion omistamia ja jo aiemmin suojeluun varattuja alueita. Kaikkiaan alueita tullaan perustamaan noin 700 000 hehtaaria. Säädöksiä valmistellaan yhteistyössä keskeisten alueellisten ja paikallisten tahojen kanssa. Suunnitelmiin liittyvistä näkemyksistä käydään keskusteluja muun muassa maakunnan, kuntien sekä metsästys- ja luonnonsuojelujärjestöjen kanssa. Uusien luonnonsuojelualueiden asetusluonnokset lähetetään lausuntokierrokselle ennen valtioneuvoston käsittelyä.

Vuosien 2011–2017 aikana perustettuja luonnonsuojelualueita on noin 280 000 ha. Tällä hetkellä ovat valmisteilla asetusluonnokset Uudenmaan, Etelä-Savon, Etelä-Karjalan, Länsi-Lapin sekä Keski-Pohjanmaan ja Oulun seudun luonnonsuojelualueista:

Lisätietoja

Lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen, p. 02952 50135, etunimi.sukunimi@ym.fi

Kaikista säädösvalmisteluista saa tarkempaa tietoa Metsähallituksen verkkosivuilla. Sivuilla esitetään muun muassa alueita koskevia yleisiä ja aluekohtaisia luonnoskarttoja.

Julkaistu 8.10.2014 klo 15.13, päivitetty 6.4.2018 klo 8.09
  • FI
  •  
  • SV