Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus

Ajankohtaista

Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus käynnistyy kansalaisia kuulemalla

24.1.2020
Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus on lähtenyt käyntiin. Heti uudistuksen alussa kuullaan kansalaisten näkemyksiä. Hankkeessa uudistetaan luonnonsuojelulakia ja -asetusta sekä valmistellaan uusi laki luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta. Lisäksi kehitetään ekologista kompensaatiota.

Kaikki ajankohtaiset

Ympäristöministeriö on käynnistänyt luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksen. Lainsäädäntöä uudistetaan, jotta sen avulla voidaan turvata Suomen luontoa ja sen monimuotoisuutta entistä paremmin. Luonnon köyhtyminen täytyy pysäyttää, sillä monimuotoinen luonto on elinehtomme.

Luonnonsuojelulainsäädännön uudistukseen kuuluu kolme rinnakkaista hanketta:

  • Luonnonsuojelulain- ja asetuksen päivittäminen
  • Uusi laki rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta
  • Ekologisen kompensaation kehittäminen
Sumuinen metsä.
© Maire Peuraniemi

Vaikuta luonnonsuojelulainsäädännön uudistukseen

Haluamme kuulla mahdollisimman monen näkemyksen heti uudistuksen alkumetreillä. Vastaa kyselyyn ja vaikuta tulevaan luonnonsuojelulainsäädäntöön. Kysely on avoinna 21. helmikuuta saakka.

Hankkeen eteneminen

Uudistuksen toteuttamiseen on nimetty laajapohjainen ohjausryhmä, joka ohjaa uudistuksen etenemistä. Lisäksi kunkin hankkeen edistämiseen on nimetty laajapohjaiset projektiryhmät.

Ohjausryhmä järjestäytymiskokous pidettiin 23.1.2020. Suomen ympäristökeskus esitteli ohjausryhmälle katsauksen luonnonsuojelulainsäädännön uudistukseen liittyvästä tilannekuvasta. Ohjausryhmän jäsenet keskustelivat uudistuksen lähtökohdista ja hankkeen suunnitellusta etenemisestä

Katso alta ohjausryhmän puheenjohtajan, kansliapäällikkö Hannele Pokan videotervehdys ensimmäisestä kokouksesta.

Ohjausryhmän kokoontuu seuraavan kerran 27.3.2020.

 

Tausta-aineistoa:

Valmisteilla olevat selvitykset (linkitetään selvityksen valmistuttua) :

Luonnonsuojelulainsäädännön toimivuusarvioinnin päivitys (Suomen ympäristökeskus)

Selvitys toteutetuista ekologisen kompensaation tutkimus- ja pilotointihankkeista (Suomen ympäristökeskus)

Vireillä olevat selvityshankkeet:

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi, johanna.korpi@ym.fi, p. 0295 250 278

Julkaistu 17.12.2019 klo 10.19, päivitetty 4.2.2020 klo 9.52