Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus

Ajankohtaista

Luonnonsuojelulainsäädännön kehittäminen kiinnosti – kansalaiskyselyllä 2126 vastaajaa

27.3.2020
Ympäristöministeriö käynnisti luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksen tammikuussa 2020 kuuntelemalla kansalaisia ja sidosryhmiä. Näkemyksiä kerättiin kaikille avoimella verkkokyselyllä ja keskusteluilla keskeisten sidosryhmien kanssa. Jopa 2126 henkilöä vastasi verkkokyselyyn toivoen muun muassa lisää kannustavuutta luonnonsuojeluun.

Kaikki ajankohtaiset

Ympäristöministeriö on käynnistänyt luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksen. Lainsäädäntöä uudistetaan, jotta sen avulla voidaan turvata Suomen luontoa ja sen monimuotoisuutta entistä paremmin. Luonnon köyhtyminen täytyy pysäyttää, sillä monimuotoinen luonto on elinehtomme.

Luonnonsuojelulainsäädännön uudistukseen kuuluu kolme rinnakkaista hanketta:

  • Luonnonsuojelulain- ja asetuksen päivittäminen
  • Uusi laki rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta
  • Ekologisen kompensaation kehittäminen
Sumuinen metsä.
© Maire Peuraniemi

Hankkeen eteneminen

Uudistuksen toteuttamiseen on nimetty laajapohjainen ohjausryhmä, joka ohjaa uudistuksen etenemistä. Lisäksi kunkin hankkeen edistämiseen on nimetty laajapohjaiset projektiryhmät.

Ohjausryhmä järjestäytymiskokous pidettiin 23.1.2020. Suomen ympäristökeskus esitteli ohjausryhmälle katsauksen luonnonsuojelulainsäädännön uudistukseen liittyvästä tilannekuvasta. Ohjausryhmän jäsenet keskustelivat uudistuksen lähtökohdista ja hankkeen suunnitellusta etenemisestä

Katso alta ohjausryhmän puheenjohtajan, kansliapäällikkö Hannele Pokan videotervehdys ensimmäisestä kokouksesta.

Kuulemiset

Näkemyksiä luonnonsuojelulainsäädännön uudistamiseen kerättiin tammikuussa 2020 kaikille avoimella verkkokyselyllä ja 23 keskeisen sidosryhmän kanssa käydyistä keskusteluista. Jopa 2126 henkilöä vastasi verkkokyselyyn toivoen muun muassa lisää kannustavuutta.

Verkkokysely toteutettiin 23.1.–21.2.2020 välisenä aikana suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, pohjoissaameksi, Inarin saameksi ja koltansaameksi. Kysely oli sisällöllisesti laaja; kantaa sai ottaa niin nykyiseen lainsäädäntöön kuin ehdotuksia uuden lainsäädännön valmistelun tueksi. Vastauksissa nostettiin runsaasti esiin suojelutoimia edellyttäviä lajeja ja luontotyyppejä. Myös näkemyseroja löytyi: osa vastaajista katsoi, että luonnon monimuotoisuuden tila vaatii nopeampia ja kovempia toimia sekä tiukempaa sääntelyä. Osan mielestä suojelun taso on pääosin riittävä.

Tausta-aineistoa:

Valmisteilla olevat selvitykset (linkitetään selvityksen valmistuttua) :

Luonnonsuojelulainsäädännön toimivuusarvioinnin päivitys (Suomen ympäristökeskus)

Selvitys toteutetuista ekologisen kompensaation tutkimus- ja pilotointihankkeista (Suomen ympäristökeskus)

Vireillä olevat selvityshankkeet:

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi, johanna.korpi@ym.fi, p. 0295 250 278

Julkaistu 17.12.2019 klo 10.19, päivitetty 27.3.2020 klo 10.51