Ekologinen kompensaatio

Ekologista kompensaatiota kokeillaan ja kehitetään hallitusohjelman mukaisesti, ympäristöministeriön käynnistämässä hankkeessa. Ekologisen kompensaation avulla ihmisen toiminnasta luonnon monimuotoisuudelle yhtäällä aiheutunut haitta hyvitetään lisäämällä luonnon monimuotoisuutta toisaalla.

Ekologinen kompensaatio on määritelty hankkeessa viimeiseksi keinoksi. Sitä voisi siis käyttää vain tapauksissa, joissa ei ole muuta mahdollista ratkaisua. Hankkeessa tarkastellaan lähemmin, minkälaisissa tapauksissa kompensaatiota voitaisiin hyödyntää.

Hankkeessa käynnistetään vuoden 2020 aikana ekologisen kompensaation kokeilua pilottikohteessa. Kohdetta ei ole vielä valittu.

Ekologista kompensaatiota ei ole aiemmin kokeiltu Suomessa lainsäädännön kehittämisen näkökulmasta. Kokeilun tulosten perusteella ekologinen kompensaatio sisällytetään mahdollisesti kirjauksina luonnonsuojelulakiin osana lain päivitystä.

Ympäristöministeriö on asettanut hankkeen toteuttamiseen laajapohjaisen virkahenkilöistä ja sidosryhmistä koostuvan projektiryhmän. Ryhmä työskentelee luonnonsuojelulainsäädännön uudistusta koordinoivan ohjausryhmän alaisuudessa.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola, leila.suvantola@ym.fi, p. 029 525 0433

Julkaistu 17.12.2019 klo 10.20, päivitetty 9.1.2020 klo 11.58
  • FI
  •  
  • SV