Laki rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta

Ympäristöministeriö valmistelee uutta lakia rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta ja ennaltaehkäisystä. Erityisesti rauhoitettujen lintujen aiheuttamat vahingot ovat lisääntyneet 2010-luvulla, ja nyt valmisteltavan lain tavoitteena on kehittää ja selkeyttää vahinkojen korvaamista koskevaa sääntelyä.

Lain tavoitteena on:

  • Selkeyttää korvauksen myöntämiseen, maksamiseen ja valvontaan liittyviä menettelyjä
  • Kehittää vahinkojen ennaltaehkäisyä
  • Tuoda kaikkien rauhoitettujen lajien aiheuttamat vahingot yhteen lakiin

Lainsäädäntöhankkeessa otetaan huomioon luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn ja ennaltaehkäisyn lainsäädäntöä valmistelleen RauLaKo-hankkeen loppuraportti. Keväällä 2019 valmistuneen raportin yhtenä kehittämisehdotuksena oli, että luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta säädetään uusi laki.

 

valkoposkihanhia
Valkoposkihanhia. © Kuva: Riku Lumiaro, SYKE

Aikataulu ja projektiryhmä

Ympäristöministeriö on asettanut lain valmisteluun laajapohjaisen virkahenkilöistä ja sidosryhmistä koostuvan projektiryhmän. Ryhmä työskentelee luonnonsuojelulainsäädännön uudistusta koordinoivan ohjausryhmän alaisuudessa.

Projektiryhmä aloittaa työskentelynsä helmikuun alussa 2020. Ryhmän tavoitteena on valmistella hallituksen esitys laiksi vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn nykytilanne

Tällä hetkellä rauhoitettujen lajien aiheuttamista korvausmenettelyistä säädetään asetustasoisella ympäristöministeriön päätöksellä (1626/1991, muutettu 838/2010) sekä valtioneuvoston asetuksella maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta (8/2002, muutettu 997/2019).

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Hanne Lohilahti, hanne.k.lohilahti@ym.fi, p. 0295 250 374

Julkaistu 17.12.2019 klo 10.20, päivitetty 24.2.2020 klo 8.42