Hyppää sisältöön

Luonnonsuojelulain ja -asetuksen uudistus

Pyhä-Häkin kansallispuisto: Kaatunut kelopuu metsässä.
© Pekka Salminen

Luonnonsuojelulaki on yksi tärkeimmistä keinoista turvata Suomen luonnon monimuotoisuutta. Laki päivitetään, jotta se turvaisi entistä paremmin lajeja, luontotyyppejä sekä luonnon tarjoamia tärkeitä palveluja.

Yli 20 vuotta vanha luonnonsuojelulaki tarvitsee ajantasaistamista ja selkeyttämistä. Uudistusta tarvitaan Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi. Tällä hetkellä lajeistamme joka yhdeksäs ja luontotyypeistämme lähes puolet ovat uhanalaisia.

Uudistuksen eteneminen

Luonnonsuojelulain ja asetuksen uudistamista varten asetetun laajapohjaisen virkamiehistä ja sidosryhmistä koostuvan prohektiryhmän aloituskokous pidettiin 30.1.2020.

Projektiryhmä järjestäytyi ja keskusteli luonnonsuojelulain toimivuusarvioinnin pohjalta uudistuksen lähtökohdista.

Projektiryhmän 2. kokous pidettiin 10.3.2020. Kokouksessa projektiryhmä kuuli nykyisen luonnonsuojelulain rakenteesta ja keskeisestä sisällöstä, käsitteli työsuunnitelman ja uudistuksen keskeiset teemat sekä kuuli alustavan suunnitelman lain vaikutusten arvioimiseksi. Kokouksessa käsiteltiin luonnonsuojelulain 1 luvun kehittämistarpeita ja alustavia muutosehdotuksia. Ympäristöneuvos Marina von Weissenberg esitteli projektiryhmälle katsauksen biodiversiteetin suojelun kansainväliseen kehitykseen.

Projektiryhmän kokouksessa 7.4.2020 aiheena oli luonnonsuojelulain merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Projektiryhmä kuuli keskustelun pohjaksi Suojelualueet muuttuvassa ilmastossa –hankkeen tuloksista. Lisäksi käsiteltiin luonnonsuojelun hallintoa ja muita toimijoita.

Projektiryhmän 4. kokouksessa 6.5.2020 käsiteltiin luonnonsuojelulain alustavia kehittämistarpeita ja –ehdotuksia lajien suojelun vahvistamiseksi. Kokouksen asiantuntija-alustuksina kuultiin ympäristöneuvos Esko Hyväristä lajien uhanalaisuusarvioinnin tuloksista, luontopaneelin puheenjohtajaa professori Janne Kotiahoa lajien suojelun vahvistamisen tarpeista, johtaja Leif Schulmania lajien suojelun tiedonhallinnan haasteista ja mahdollisuuksista sekä yksikön johtaja Aino Juslénia geneettisen monimuotoisuuden suojelun tarpeista.

Luontotyyppien suojelun vahvistaminen oli kokouksen teemana 3.6.2020. Alustuksina kuultiin ympäristöneuvos Aulikki Alasen ja erikoistutkija Tytti Kontulan alustukset luontotyyppien uhanalaisuudesta ja niiden uhkista ja suojelun kehittämistarpeista. Luontotyyppien suojelua, hoitoa ja ennallistamista on tehostettava ja uusia keinoja kehitettävä, sillä uhanalaisuusarviointien perusteella luontotyyppien tila ei ole parantunut viimeisen vuosikymmenen aikana, ja monien luontotyyppien kehityssuunta edelleen heikkenevä.

Projektiryhmän 6. kokouksen teemana oli luontotiedon hallinta. Teeman käsittelyn aluksi Saku Härkönen kuvasi luontotiedon hallinnan nykytilaa. Päällikkö Tuula Kurikka Metsähallituksesta esitteli projektiryhmälle ULJAS-tietojärjestelmäkokonaisuutta ja johtava tutkija Petteri Vihervaara kertoi biodiversiteetti-ja ekosysteemitiedosta sekä Ekosysteemiobservatorio-hankkeesta. Kokouksessa käsiteltiin alustavia ehdotuksia luontotiedon hallinnan parantamiseksi osana luonnonsuojelulain uudistusta. Projektiryhmä päätti myös asettaa alatyöryhmän valmistelemaan luontotiedon kokonaishallinnan kehittämistä.

Seuraava kokous pidetään 18.8.2020.

Ryhmän tavoitteena on valmistella hallituksen esitys laiksi vuoden 2021 loppuun mennessä.

Projektiryhmä työskentelee luonnonsuojelulainsäädännön uudistusta koordinoivan ohjausryhmän alaisuudessa. Valmistelun tausta-aineistot löytyvät luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksen sivulta

Luonnonsuojelulain uudistuksen tavoitteet

 • Parantaa lajien ja luontotyyppien suojelua ja seurantaa.
 • Tarkastella luonnonsuojelulain merkitystä osana ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista.
 • Selvittää ekologisen kompensaation mahdollisuus osana luonnonsuojelulakia. Ekologista kompensaatiota kokeillaan ja kehitetään hankkeessa, joka on osa luonnonsuojelulainsäädännön uudistusta.
 • Parantaa luonnonsuojelun kannustavuutta sekä tarkastella keinoja ja rahoituslähteitä, jotka kannustavat luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön.
 • Selkeyttää luonnonsuojelulain ja -asetuksen suhdetta.
 • Ajantasaistaa luonnonsuojelulaki teknisesti sekä selkeyttää lakia.
 • Tarkastella luonnonsuojelulain ja muun luonnonvarojen käyttöön liittyvän lainsäädännön rajapintoja niin, että lainsäädäntö estäisi elinympäristöjen pirstoutumista nykyistä tehokkaammin.
 • Varmistaa Luontopaneelin toimintaedellytykset säätämällä siitä laissa.
Lakka pitkospuiden vieressä.
© Markus Sirkka

Luonnonsuojelulaki

Luonnonsuojelulaki (1096/1996) on ollut voimassa vuodesta 1997 alkaen ja siihen on tehty useita tarkistuksia. Lain päätavoite on luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen. Lain tavoitteena on myös lisätä luonnontuntemusta ja yleistä luonnonharrastusta, vaalia luonnonkauneutta ja maisema-arvoja, tukea luonnonvarojen kestävää käyttöä ja edistää luonnontutkimusta.

Luonnonsuojelulailla turvataan Suomen luontoa ennen kaikkea rauhoittamalla luonnonsuojelualueita sekä suojelemalla luontotyyppejä ja eliölajeja. Lain avulla pyritään turvaamaan Suomen lajien ja luontotyyppien elinvoimaisuus, eli saavuttamaan niiden suotuisa suojelun taso.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi, johanna.korpi@ym.fi, p. 0295 250 27

Uutiset

RSS
 • Luonnonsuojelulain kehittämistarpeita arvioitu 25.5.2020
  Luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksen ohjausryhmä käsitteli tänään 25.5. luonnonsuojelulain kehittämistarpeista tehtyä arviointia. Edellisen, vuonna 2010 tehdyn arvion, jälkeen toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia.
Lisää uutisia
Julkaistu 17.12.2019 klo 10.19, päivitetty 17.6.2020 klo 9.57