Luonnonsuojelulain ja -asetuksen uudistus

Pyhäkin kansallispuisto: Kaatunut kelopuu metsässä.
© Pekka Salminen

Luonnonsuojelulaki on yksi tärkeimmistä keinoista turvata Suomen luonnon monimuotoisuutta. Laki päivitetään, jotta se turvaisi entistä paremmin lajeja, luontotyyppejä sekä luonnon tarjoamia tärkeitä palveluja.

Yli 20 vuotta vanha luonnonsuojelulaki tarvitsee ajantasaistamista ja selkeyttämistä. Uudistusta tarvitaan Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi. Tällä hetkellä lajeistamme joka yhdeksäs ja luontotyypeistämme lähes puolet ovat uhanalaisia.

Luonnonsuojelulain uudistuksen tavoitteena on:

 • Parantaa lajien ja luontotyyppien suojelua ja seurantaa.
 • Tarkastellaan luonnonsuojelulain merkitystä osana ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista.
 • Selvittää ekologinen kompensaation mahdollisuus osana luonnonsuojelulakia. Ekologista kompensaatiota kokeillaan ja kehitetään hankkeessa, joka on osa luonnonsuojelulainsäädännön uudistusta.
 • Parantaa luonnonsuojelun kannustavuutta sekä tarkastellaan keinoja ja rahoituslähteitä, jotka kannustavat luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön.
 • Selkeyttää luonnonsuojelulain ja -asetuksen suhdetta.
 • Ajantasaistaa luonnonsuojelulaki teknisesti sekä selkeyttää lakia.
 • Tarkastella luonnonsuojelulain ja muun luonnonvarojen käyttöön liittyvän lainsäädännön rajapintoja niin, että lainsäädäntö estäisi elinympäristöjen pirstoutumista nykyistä tehokkaammin.
 • Varmistaa Luontopaneelin toimintaedellytykset säätämällä siitä laissa.
Hiihtäjä, Rokuan kansallispuisto.
© Markus Sirkka

Ympäristöministeriö on asettanut luonnonsuojelulain ja -asetuksen uudistamiseen laajapohjaisen virkahenkilöistä ja sidosryhmistä koostuvan projektiryhmän. Ryhmä työskentelee luonnonsuojelulainsäädännön uudistusta koordinoivan ohjausryhmän alaisuudessa.

Aikataulu

Työryhmä aloittaa työskentelynsä tammikuussa 2020. Heti hankkeen alkumetreillä, tammikuussa 2020, avataan verkkokysely, jolla haetaan näkemyksiä projektiryhmän työn pohjaksi.

Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2010 valmistunut luonnonsuojelulain toimivuusarviointi ajantasaistetaan uudistusta varten huhtikuun 2020 loppuun mennessä.

Projektiryhmän tavoitteena on valmistella hallituksen esitys laiksi vuoden 2021 loppuun mennessä. Työn etenemisen aikataulu tarkentuu tammikuussa.

Luonnonsuojelulaki

Luonnonsuojelulaki (1096/1996) on ollut voimassa vuodesta 1997 alkaen ja siihen on tehty useita tarkistuksia. Lain päätavoite on luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen. Lain tavoitteena on myös lisätä luonnontuntemusta ja yleistä luonnonharrastusta, vaalia luonnonkauneutta ja maisema-arvoja, tukea luonnonvarojen kestävää käyttöä ja edistää luonnontutkimusta.

Lakka pitkospuiden vieressä.
© Markus Sirkka

Luonnonsuojelulailla turvataan Suomen luontoa ennen kaikkea rauhoittamalla luonnonsuojelualueita sekä suojelemalla luontotyyppejä ja eliölajeja. Lain avulla pyritään turvaamaan Suomen lajien ja luontotyyppien elinvoimaisuus, eli saavuttamaan niiden suotuisa suojelun taso.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi, johanna.korpi@ym.fi, p. 0295 250 278

Julkaistu 17.12.2019 klo 10.19, päivitetty 9.1.2020 klo 15.38
 • FI
 •  
 • SV