Kestämätön kulutus uhkaa luontoa ja ihmistä – YK:n jäsenmailta kunnianhimoinen julistus luonnon puolesta Egyptissä

Tiedote 15.11.2018 klo 16.33
Egypti_täysistunto

Yli 190 maan edustajat ovat parhaillaan koolla YK:n biodiversiteettikokouksessa Egyptin Sharm El-Sheikhissä. Ministereille ja muille korkean tason edustajille suunnattu osuus päättyy tänään 15.11.

Suomen valtuuskuntaa korkean tason osuuden aikana johti Suomen Egyptin suurlähettiläs Laura Kansikas-Debraise, joka toimi sairastumisen vuoksi kokouksesta pois jääneen asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen sijaisena.

”Egyptin järjestämä kokous näyttäytyy koko Afrikan yhteisenä. Monet maat niin Afrikasta kuin muualta ovat tuoneet esille, että luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on aivan yhtä kriittistä kuin ilmastonmuutoksen torjuminen. Se hyödyttää myös Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden toteuttamista”, Kansikas-Debraise sanoo.

Päätösistunnossa hyväksyttiin yhteinen Sharm El-Sheikhin julkilausuma (Sharm El-Sheikh Declaration), joka korostaa luonnon tuottamien palvelujen merkitystä niin lajien olemassaolon kuin ihmisten terveyden ja elinkeinojen kannalta. Näitä palveluja uhkaaviksi tekijöiksi lausumassa tunnistetaan muun muassa väestönkasvu, kiihtyvä kaupungistuminen ja kestämättömät kulutus- ja tuotantotavat.

Tilanteen kiireelliseksi korjaamiseksi esitetään useita toimenpiteitä, kuten luonnon kannalta haitallisten tukien lakkauttamista, kiertotalouteen siirtymistä ja koulutukseen ja ympäristökasvatukseen panostamista.

”Väestönkasvu ja ylikulutus tunnustettiin ensimmäistä kertaa tällä tasolla luonnon monimuotoisuutta uhkaaviksi tekijöiksi, mitä voi pitää saavutuksena. Tämä oli myös viesti meille neuvottelijoille, että tavoitteiden vauhdittamiseen löytyy poliittista tahtoa. Vaikka haasteita riittää, tästä on hyvä siirtyä lauantaina neuvottelupöytiin”, sanoo Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja, ympäristöneuvos Marina von Weissenberg ympäristöministeriöstä.

YK:n biodiversiteettikokous jatkuu luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 14. osapuolikokouksella 17.–29.11. Samaan aikaan sen kanssa järjestetään omat osapuolikokoukset geenivarojen saatavuutta säätelevälle Nagoyan pöytäkirjalle ja Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjalle sekä lukuisia sivutapahtumia.

Maailman maat sopivat vuonna 2010 tavoitteista luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä. Jo nyt tiedetään, ettei kaikkia tavoitteita tulla saavuttamaan määräajassa, sillä edistysaskeleista huolimatta lajien ja elinympäristöjen katoa ei ole saatu kääntymään.

Tilanne Egyptin osapuolikokouksessa onkin kahtalainen: tehtävänä on kirittää nykyisiä toimia ja samalla suunnitella polku kohti vuoden 2020 jälkeisiä tavoitteita. Niistä on määrä sopia kahden vuoden kuluttua Pekingissä.

Lisätietoja:

Luonnon monimuotoisuussopimuksen osapuolikokous
Ympäristöneuvos Marina von Weissenberg, p. 0295 250 321, etunimi.sukunimi@ym.fi
Luonnonsuojeluvalvoja Ilkka Heikkinen, p. 0295 250 079, etunimi.sukunimi@ym.fi

Ministeritason osuus
Kansainvälisten asioiden neuvos Tita Korvenoja, p. 0295 250 138, etunimi.sukunimi@ym.fi

Haastattelupyynnöt
Viestintäasiantuntija Jussi Palmén, p. 0295 250 219, etunimi.sukunimi@ym.fi