Hyppää sisältöön

Biosfäärialueet ovat kestävän kehityksen mallialueita

Biosfäärialueet ovat kestävän kehityksen mallialueita, joilla yhdistetään elinympäristön monimuotoisuuden suojelu, luonnonvarojen kestävä käyttö ja ympäristötutkimus. Biosfäärialueet kuuluvat YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCOn "Ihminen ja biosfääri" -ohjelmaan.

Suomessa on kaksi biosfäärialuetta. Pohjois-Karjalan biosfäärialue perustettiin 1992 ja Saaristomeren biosfäärialue 1994.

perinnetila
Tapio Heikkilä, YHA Kuvapankki


UNESCOn maailmanperintökohteet Suomessa

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCOn yleissopimus kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta nimeää, säilyttää ja esittelee yleismaailmallisesti arvokasta kulttuuri- ja luonnonperintöä. UNESCO ylläpitää ja täydentää vuosittain maailmanperintöluetteloa (World heritage list) siihen nimetyistä kohteista.

Suomessa on tällä hetkellä kuusi  maailmanperintöluetteloon hyväksyttyä kulttuuriperintökohdetta ja yksi luonnonperintökohde.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander, p. 02952 50064, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 13.3.2013 klo 16.54, päivitetty 30.5.2016 klo 13.25
  • FI
  •  
  • SV