Kuopion kansallisen kaupunkipuiston päätöksen nähtävilläolo

Sivun suoraosoite: ym.fi/kuopionkaupunkipuisto

Ympäristöministeriö teki 11.12.2017 päätöksen, jolla Kuopion kaupungin hakemuksesta perustettiin maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 68 §:ssä tarkoitettu kansallinen kaupunkipuisto.

Kuopion kansallinen kaupunkipuisto käsittää alueita ja rakennuksia Kuopion kaupungin kaupunginosissa Väinölänniemi (1), Vahtivuori (2), Maljalahti (3), Multimäki (4), Kuopionlahti (5), Hatsala (6), Niirala (7), Haapaniemi (8), Itkonniemi (9), Rönö (18), Lehtoniemi (33) ja Rautaniemi (37) sekä Keski-Kallaveden saaristossa. Kansallisen kaupunkipuiston rajaukseen kuuluvat alueet on osoitettu päätöksen liitteenä olevilla kartoilla.

Ympäristöministeriön päätös liiteaineistoineen on nähtävillä ympäristöministeriön kirjaamossa (puh. 0295 250 300) 11.1.2018 – 19.2.2018 välisenä aikana osoitteessa Aleksanterinkatu 7, Helsinki. Päätösaineistoon voi tutustua kyseisenä ajankohtana myös Kuopion kaupungin valtuustotalolla (Suokatu 42, Kuopio) sekä sähköisesti tällä ympäristöministeriön internetsivulla.


Päätösaineistot

Liitekartat

Hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Ympäristöministeriön päätöksestä voi valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän ajan päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa tarkemmin esitetyllä tavalla.

Lisätietoja:
Ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander, p. 02952 50064, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 9.1.2018 klo 11.58, päivitetty 9.1.2018 klo 12.08