Hyppää sisältöön

Maisemanhoitoalueet vaalivat maaseutumaisemien kulttuuri- ja luontoarvoja

Luonnonsuojelulain nojalla voidaan perustaa erityisiä maisemanhoitoalueita. Niiden avulla vaalitaan muun muassa luonnon- tai kulttuurimaisemaa sekä alueiden historiallisia ominaispiirteitä. Maisemanhoitoalueet perustetaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden, kuten kyläyhdistysten ja kuntien kanssa.

Maisemanhoitoalueet vastaavat Eurooppalaisessa maisemayleissopimuksessa esitettyjä tavoitteita vuorovaikutteisesta maisemanhoidosta ja maiseman kautta rakentuvasta positiivisesta yhteisöllisyydestä. Eurooppalainen maisemayleissopimus tuli Suomessa voimaan 1.4.2006.

Pelto
© Kuva: Tapio Heikkilä


Valtakunnallisesti merkittävien maisemanhoitoalueiden perustamisesta päättää ympäristöministeriö. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) päättää maakunnan liiton esityksestä maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävien maisemanhoitoalueiden perustamisesta.

Valtakunnalliset maisemanhoitoalueet

Ympäristöministeriön päätöksellä on perustettu neljä valtakunnallista maisemanhoitoaluetta.

Skärlandetin maisemanhoitoalue (Raasepori)

Hyypänjoen maisemanhoitoalue (Kauhajoki)

Kairalan–Luiron maisemanhoitoalue (Pelkosenniemi)

Simon maisemanhoitoalue (Simo)

Maakunnalliset maisemanhoitoalueet

Alueellisten ympäristökeskusten (nykyisten ELY-keskusten) päätöksellä Suomeen on perustettu kaksi maakunnallista maisemanhoitoaluetta:

Suomussalmen vienalaiskylien maisema-alue (Kuiva- ja Hietajärven kylät)

Saijan maisema-alue (Salla)

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Tapio Heikkilä, 0295 250 166, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 30.11.2015 klo 9.54, päivitetty 7.5.2018 klo 16.20
  • FI
  •  
  • SV