Hanke elinympäristöjen tilan parantamiseksi

Ympäristöministeriö on aloittanut pilottihankkeen elinympäristöjen tilan parantamiseksi. Tavoitteena on vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja hillitä ilmastonmuutosta.

Hankkeessa kehitetään uusia toimintatapoja soiden, kosteikkojen ja lintuvesien suojeluun, ennallistamiseen ja hoitoon. Kehittämisen tueksi analysoidaan tuoreet luonnon monimuotoisuutta koskevat selvitykset. Lisäksi soilla, kosteikoilla ja lintuvesillä tehdään pilotointeja, joissa testataan erilaisia käytäntöjä ja rahoitusmalleja.

Työn pohjana käytetään METSO-metsiensuojeluohjelman vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintamallia. Haasteena on saavuttaa yksityismailla sijaitsevien soiden ja kosteikkojen valuma-alueilla niin laajaa vapaaehtoista yhteistyötä, että toimenpiteet ovat soiden vesitalouden ja suojelun kannalta tehokkaita.

Hanke toteutetaan vuosina 2019–2020. Pilotoinneista ja selvityksistä saatavien tulosten avulla määritellään elinympäristöjen suojelun ja ennallistamisen tavoitteet tuleville vuosille.

Soiden ennallistaminen voi luoda hiilinieluja ja hillitä ilmastonmuutosta.
Soiden ennallistaminen voi luoda hiilinieluja ja hillitä ilmastonmuutosta. © Riku Lumiaro, ympäristöhallinnon kuvapankki

Ympäristöministeriön tavoitteena on käynnistää toimintaohjelma

Pilottihankkeessa valmistellaan edellytykset käynnistää elinympäristöjen tilan parantamisen toimintaohjelma vuonna 2021.

Toimintaohjelmassa laajennettaisiin METSO-metsiensuojeluohjelman vapaaehtoiseen suojeluun perustuva toimintamalli muidenkin elinympäristöjen kuin metsien suojeluun. Lisäksi tavoitellaan uusia innovatiivisia tapoja vahvistaa luonnon monimuotoisuuden suojelua. Toimia kohdistettaisiin erityisesti soihin, kosteikkoihin, rantoihin ja perinneympäristöihin.

Haahka
Haahka on erittäin uhanalainen lintulaji. © Riku Lumiaro, ympäristöhallinnon kuvapankki

Toimintaohjelma koostuisi usean hallinnonalan tehtäviin liittyvästä keinovalikoimasta, joten sen toteuttaminen edellyttää laajaa yhteistyötä. Tarkoituksena on edistää luonnon monimuotoisuutta laajentamalla suojelualueita, lisäämällä luonnonsuojelualueiden ennallistamista ja hoitoa sekä kehittämällä talouskäytössä olevien alueiden luonnonhoidon keinoja.

Hankkeessa tarvitaan tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kuten luonnonsuojelu- ja edunvalvontajärjestöjen, tutkimuslaitosten, yritysten ja muiden viranomaisten kanssa. Laajapohjainen yhteisvalmistelu aloitettiin työpajalla maaliskuussa 2019.

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Aulikki Alanen, p. 0295 250 333, etunimi.sukunimi@ym.fi (hankkeen johtaminen sekä erityisesti soiden ennallistaminen ja vesienohjaus)

Ympäristöneuvos Päivi Gummerus-Rautiainen, p. 0295 250 240, etunimi.sukunimi@ym.fi (soidensuojelu)

Ympäristöneuvos Esko Hyvärinen, p. 0295 250 094, etunimi.o.sukunimi@ym.fi (lintuvesien ja -kosteikkojen hoito- ja kunnostushankkeet)

 

Julkaistu 15.4.2019 klo 11.27, päivitetty 15.4.2019 klo 11.58
  • FI
  •  
  • SV