Hyppää sisältöön

Kuntien luonnonhoitotyöt käynnistyvät Helmi-elinympäristöohjelmassa

Tiedote 1.7.2020 klo 12.59

Luonnon tilaa parantavat Helmi-ohjelman hankkeet käynnistyvät kesällä myös kunnissa. Kunta-Helmi erityisavustuksella rahoitetaan tänä kesänä 16 ensimmäistä kuntien luonnonhoitohanketta. Hankkeissa kunnostetaan uhanalaisia elinympäristöjä kuten jalopuumetsiä, soita, niittyjä ja lintuvesiä. Kunnista kiitetään suoraa panostusta monimuotoisuustyöhön.

”Vaikka luonnon köyhtyminen on globaali uhka, ovat toimet sen estämiseksi usein paikallisia. Kunnat ovat jo ottaneet paikallisen ratkaisijan roolin ilmastokriisissä ja nyt yhä useampi kunta haluaa tehdä enemmän myös luonnon suojelemiseksi. Luotamme kuntien kykyyn myös luontokriisin ratkojina ja haluamme osaltamme vahvistaa tätä työtä. Samalla voimme turvata myös asukkaille rakkaat lähivirkistysalueet. On ilahduttavaa, miten moni kunta eri puolilla Suomea on tarttunut luonnonhoitotoimiin jo tänä kesänä”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

”Mahdollisuus hakea rahoitusta nimenomaan luonnon monimuotoisuutta edistävään työhön on hieno”, toteaa ympäristösuunnittelija Hanna Seitapuro Helsingin ympäristöpalveluista. Turun ympäristönsuojelusuunnittelija Tanja Ruusuvaara-Koskinen komppaa: ”Luonnonhoitotoimet joutuvat kilpailemaan kuntien monien muiden rahoitustarpeiden kanssa. Usein käytettävissä on niukasti resursseja, varsinkin jos kohteeseen ei samalla liity merkittävää virkistyskäyttöä. Valtavasti arvokkaita kohteita on kokonaan hoidon ulkopuolella ja kasvaa vähitellen umpeen. Helmi-ohjelma osoittaa ainutlaatuisessa mittakaavassa resursseja juuri niihin hoitotoimiin, joita luontomme kipeimmin kaipaa.”

Toukokuussa avattu Kunta-Helmi -erityisavustushaku on herättänyt suurta kiinnostusta kunnissa. Hakemuksia erityisavustushakuun on saapunut tähän mennessä yhteensä 28 kappaletta. Haku jatkuu elokuun loppuun, mutta jo toukokuussa saapuneista hakemuksista valittiin 16 hanketta tänä kesänä aloitettaviksi. Näiden hankkeidenbudjetti on yhteensä noin 825 000 €. Loput avustettavat hankkeet päätetään haun päätyttyä 31.8. jälkeen. Yhteensä Kunta-Helmen avustuksiin on varattu kolme miljoonaa euroa.

Soita, korpia ja niittyjä kuntoon

Tänä kesänä toteutettavat luonnonhoitotyöt käsittävät mm. perinnebiotooppien raivaamista ja aitaamista tulevaan laidunnukseen, suo-ojien tukkimista, pesälauttojen rakentamista linnuille ja myöhemmin alkavien kunnostustoimien suunnittelua. Helsingissä ennallistetaan juuri perustetun Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen erittäin arvokkaita ja reheviä korpia. Turussa taas ennallistetaan Pomponrahkan Natura 2000-aluetta. Pomponrahkalla esiintyy uhanalaisia ravinteisia suoluontotyyppejä sekä arvokasta suokasvillisuutta. Uudessakaarlepyyssä puolestaan hoidetaan Frillin niittyjä kunnostamalla kaupungin ytimessä sijaitsevat kulttuurihistorialliset niityt kiviaitoineen. ”Helmi-ohjelman ansiosta alueen monimuotoisuus säilyy ja parantuu, kun luonto- ja maisema-arvot selvitetään ja nostetaan esille. Samalla myös kuntalaisten tietoisuus luonnosta ja sen monimuotoisuudesta kasvaa”, toteaa Uudenkaarlepyyn hankkeen vastuullinen vetäjä Janne Toivonen.

Helmi-elinympäristöohjelma

Helmi-ohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla vesi- ja rantaluontoa. Tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden tilan parantamisen ohella edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua, hiilensidontaa sekä muuta ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista.

Lisätietoja:

Ministeri Mikkosen erityisavustaja Antti Heikkinen, antti.heikkinen@ym.fi, p. 050 348 1406

Erityisasiantuntija Hanna-Leena Keskinen, hanna-leena.keskinen@ym.fi, p. 0295 250 096

 

Lisätietoja kohteista:

Helsingin Haltialanmetsä: Hanna Seitapuro, hanna.seitapuro@hel.fi, p. 040 178 7378.

Turun Pomponrahka: Tanja Ruusuvaara-Koskinen, tanja.ruusuvaara-koskinen@turku.fi, p. 040 482 9506

Uudenkaarlepyyn Frillin niityt: Janne Toivonen, janne.toivonen@nykarleby.fi, p. 050 364 6512

Vaasan niityt ja ranta-alue: Leila Roininen, leila.roininen@vaasa.fi, p. 040 095 9179

 

Kaikki kesän 2020 rahoitettavat kohteet: 

Parainen

Pargas pärlor – Paraisten helmet (perinnebiotooppisaaria)

Turku

Pomponrahkan ennallistaminen; Turun kaupunki (suon ennallistaminen)

Turku

Rantaniittyjen niitto ja murskaus, Krottilanlahti, Katariinanlaakso ja Friskalanlahti, Turun kaupunki

Pori

Yyterin sannat

Tampere

Kelluvat pesälautat Tampereen kaupungin lintuvesillä

Kirkkonummi

Volsin luonnonsuojelualueiden luonnonhoitotyöt

Uuskaarlepyy

Frillin niityt

Porvoo

Porvoon kansallisen kaupunkipuiston perinnebiotooppien kunnostus

Vaasa

Vaasan niittyalueiden perustaminen ja kunnostaminen

Lahti ja Hollola

Kintterönsuon luonnon monimuotoisuuden ja käytön turvaaminen

Vaasa

Rantaluonnon kunnostaminen – biodiversiteetin ja luonnon monimuotoisuuden tukeminen

Kirkkonummi

Sundsin kallioketo- ja niittyalueen luonnonhoito- ja ennallistamistyöt

Raasepori

Hagalundin laidunnushanke

Raasepori

Hagen-Ramsholmenin hoito- ja käyttösuunnitelma

Helsinki

Haltialanmetsän korpien ennallistaminen

Helsinki

Helsingin lintuvesien kunnostustoimet

  • FI
  •  
  • SV