Hyppää sisältöön

Ministeri Mikkonen tutustumaan luonnonhoitotöihin: Metsähallitus kunnostaa Kolin kansallispuiston luontokohteita osana Helmi-ohjelmaa

Tiedote 15.6.2020 klo 9.02

Ympäristöministeriö ja Metsähallitus tiedottavat

Valtion budjettirahoitus luonnonsuojelualueverkoston hoitoon on tänä vuonna kasvanut merkittävästi. Lisärahoituksella kunnostetaan retkeilyrakenteita ja hoidetaan luontoa. Merkittävä panostus luontoon on Helmi-elinympäristöohjelma, jossa kunnostetaan ja hoidetaan uhanalaisimpia elinympäristöjä. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen tutustuu töiden etenemiseen Kolin kansallispuistossa tänään. 

”Elinympäristöjen heikkeneminen on luontomme köyhtymisen suurin suora syy. Helmi-ohjelmassa parannamme arvokkaiden luontotyyppien, kuten soiden, perinnebiotooppien, lehtojen, paahdeympäristöjen, pienvesien ja lintukosteikoiden tilaa. Kunnostettavaa ja hoidettavaa on myös jo perustetuilla suojelualueilla. Tutkimustiedon kautta tiedämme, missä luonnonhoito- ja ennallistamistyö on merkityksellisintä”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Metsähallituksen Luontopalvelut käyttää Helmi-ohjelman toteuttamiseen vuonna 2020 valtakunnallisesti noin 10 miljoonaa euroa. ”Monet luontotyypit, esimerkiksi perinnebiotoopit, lehdot ja lintukosteikot, edellyttävät toistuvaa hoitoa. Siksi rahoituksen jatkuvuus on välttämätöntä monimuotoisuusarvojen säilyttämiseksi. Helmi-ohjelman lisäksi Metsähallitus tekee töitä monimuotoisuuden hyväksi useissa EU-rahoitteisissa hankkeissa.,” luonnon ja kulttuuriperinnön suojelun päällikkö Tuula Kurikka Metsähallituksesta kertoo. 

Kolilla kunnostetaan uuskaskia ja hoidetaan lehtoja

Kolin vierailukohteilla tehdään Helmi-töinä uuskaskien peruskunnostusta ja lehtojen hoitoa. 1990- ja 2000-luvuilla poltettuja kaskia kunnostetaan laidunnusta varten, koska kaskimaiden perinteiseen maankäyttöön kuuluu niiden ottaminen laidunnuksen piiriin viljelyn jälkeen. Kolin kansallispuistossa on ylläpidetty ainutlaatuista kaskikulttuurin aikasarjaa, joten on tärkeää, että nykyisin poltettavat uuskasket pysyvät avoimina ja perinteisen hoidon piirissä. Perinnebiotoopit ovat valtakunnallisesti erittäin uhanalaisia elinympäristöjä, joissa elää oma kasvi- ja hyönteislajistonsa. Uusien kaskien kaatoa tehdään osin konetyönä, perinnebiotooppien hoidossa luotetaan pääosin laiduneläimiin ja henkilötyönä tehtäviin niittoihin.

Lehtoja hoidetaan poistamalla kuusia. Kolilla on paljon luontaisesti kuusivaltaisia reheviä lehtoja ja kaskikaudelta peräisin olevia lehtipuuvaltaisia lehtoja, mutta moni niistä on päässyt kuusettumaan liikaa tai on viljelty kuuselle. Kuusten varjostus ja hapan neulaskarike haittaavat lehtokasvillisuuden elinoloja kenttäkerroksessa. Kuusten poistolla lisätään valoisuutta ja kasvatetaan lehtipuiden osuutta. Lehdoissa elää mm. monia uhanalaisia tai vaateliaita putkilokasvi-, sammal- ja sienilajeja. Työt tehdään joko henkilö- tai konetöinä.

Karja, Karja, Karja
Suomenkarjaa laiduntamassa Ollilan tilalla Kolin kansallispuistossa. © Kuva: Tiina Hakkarainen

Kansallispuistossa kunnostetaan myös palvelurakenteita

Kolin kansallispuiston palvelurakenteita kunnostetaan valtion tulevaisuusinvestointirahoituksella. Kolin luontokeskus Ukon keittiö on jo kevään aikana remontoitu uuden kahvilayrittäjän tarpeita paremmin vastaavaksi. Lisäksi talon lämmönjakoverkosto on tasapainotettu ja puurakenteiset ovet on uusittu. Kolin sataman Alamajalla tehdään saunaremonttia ja suunnitelmien teko maalämpöön siirtymisestä on piakkoin käynnistymässä. Kolin kansallispuiston vuokratupia kunnostetaan sekä Kolin Ryynäsen kuisti remontoidaan. Myös Kolin luontokeskus Ukon näyttelyiden uudistamista suunnitellaan tulevaisuusinvestointirahalla. Tuleva retkinäyttely kytkeytyy päiväreittien tuotteistukseen.

BeetlesLIFE-hankkeen rahoituksella tehdään polkujen kestävöintiä sekä portaiden ja pitkosten uusimista. Näitä töitä tehdään Pirunkirkon pysäköintialueelta Jauholanvaaraa kohti, Ala- ja Ylä-Murhin välillä ja Pieneltä Kolilta Rinnetuvan suuntaan johtavilla poluilla. Myös Kolin pysäköintihaasteisiin pyritään vastaamaan. Pysäköintiratkaisujen suunnittelu on kilpailutuksessa, ja suunnittelutyö alkaa elokuussa. 

Lisätietoja: 

Ministeri Mikkosen erityisavustaja Antti Heikkinen, antti.heikkinen@ym.fi, p. 050 348 1406
Luonnon ja kulttuuriperinnön suojelun päällikkö Tuula Kurikka, Metsähallitus, tuula.kurikka@metsa.fi, p. 0206 395 923

  • FI
  •  
  • SV