Biodiversiteettityöryhmän jäsenet

Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kansallisen strategian ja toimintaohjelman toteutusta ja seurantaa edistävä työryhmä 2017‒2021 (YM039:00/2016)

Puheenjohtaja

Ylijohtaja Ari Niiranen, ympäristöministeriö

Varapuheenjohtaja

Ympäristöneuvos Mikko Kuusinen, ympäristöministeriö

Sihteerit

Ylitarkastaja Marja Pylvänäinen, Suomen ympäristökeskus
sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Asiantuntijasihteeri Ari-Pekka Auvinen, Suomen ympäristökeskus
sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Jäsenet

Kehityspolitiikan neuvonantaja Outi Myatt-Hirvonen, ulkoministeriö
Ulkoasiainsihteeri Maria Forslund, ulkoministeriö

Lainsäädäntöneuvos Johanna Hautakorpi, oikeusministeriö

Suunnittelija Sami Heikkilä, puolustusministeriö
varajäsen: Ympäristöpäällikkö Terhi Svanström, Puolustusvoimat

Neuvotteleva virkamies, Armi Liinamaa, valtiovarainministeriö

Opetusneuvos Raija Meriläinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Neuvotteleva virkamies Johanna Niemivuo-Lahti, maa- ja metsätalousministeriö
varajäsen: Neuvotteleva virkamies Marjukka Mähönen, maa- ja metsätalousministeriö

Ylitarkastaja Elina Vaara, liikenne- ja viestintäministeriö
varajäsen: Hallitussihteeri Janne Mänttäri, liikenne- ja viestintäministeriö

Kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen, työ- ja elinkeinoministeriö
varajäsen: Neuvotteleva virkamies Mika Honkanen, työ- ja elinkeinoministeriö

Neuvotteleva virkamies Hanna Korhonen, sosiaali- ja terveysministeriö
varajäsen: Lääkintöneuvos Mikko Paunio, sosiaali- ja terveysministeriö

Ympäristöneuvos Marina von Weissenberg, ympäristöministeriö
varajäsen: Ympäristöneuvos Kristiina Niikkonen, ympäristöministeriö

Professori Leif Schulman, Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS
varajäsen: Johtaja Aino Juslén, Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS

Ympäristöpäällikkö Antti Otsamo, Metsähallitus
varajäsen: Kehityspäällikkö Johanna Leinonen, Metsähallitus

Opetusneuvos Hanna Pohjonen, opetushallitus
varajäsen: Opetusneuvos Marjaana Manninen, opetushallitus

Ylitarkastaja Jouko Saastamoinen, Kainuun ELY-keskus, Kajaani
varajäsen: ylitarkastaja Anne Grönlund Pohjois-Savon ELY-keskus, Kuopio

Erikoissuunnittelija Marko Svensberg, SuomenRriistakeskus
varajäsen: Erikoissuunnittelija Mikko Alhainen, Suomen Riistakeskus

Erikoistutkija Tiina M. Nieminen, Luonnonvarakeskus LUKE
varajäsen: Tutkimuspäällikkö Nina Peuhkuri, Luonnonvarakeskus LUKE

Kehittämispäällikkö Jukka-Pekka Jäppinen, Suomen ympäristökeskus SYKE
varajäsen: Professori Eeva Furman, Suomen ympäristökeskus SYKE

Jäsen Petra Magga-Vars, Saamelaiskäräjät
varajäsen: Saamenkielen tiedottaja Pentti Pieski, Metsähallitus

Tiedeasiantuntija Jaana Lehtimäki, Suomen Akatemia
varajäsen: Tiedeasiantuntija Harri Hautala, Suomen Akatemia

Ympäristöpäällikkö Miira Riipinen, Suomen Kuntaliitto
varajäsen: Lakimies Pasi Kallio, Suomen Kuntaliitto

Johtava ympäristökasvattaja Kaisa Pajanen, Helsingin kaupunki
varajäsen: Ympäristötarkastaja Raimo Pakarinen, Helsingin kaupunki

Kestävän kehityksen päällikkö Tiina Vuoristo, Metsäteollisuus ry.
varajäsen: Metsäjohtaja Tomi Salo, Metsäteollisuus ry.

Ympäristö- ja energiajohtaja Pekka Vuorinen, Rakennustuoteteollisuus RTT ry
varajäsen: Ympäristöpäällikkö Juha Laurila, INFRA ry

Ympäristöjohtaja Liisa Pietola, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y.
varajäsen: Lakimies Anna-Rosa Asikainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y.

Toiminnanjohtaja Päivi Lundvall, Suomen Luonnonsuojeluliitto ry.
varajäsen: erityisasiantuntija Tapani Veistola, Suomen Luonnonsuojeluliitto ry.

Edustaja Eero Haapalehto, Kansainvälisen nuorisopolitiikka, Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
varajäsen: Asiantuntija Noora Löfström, Kansainväliset edunvalvonta-asiat, Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi ry

Pysyvät asiantuntijat

Neuvotteleva virkamies Penina Blankett, ympäristöministeriö

Luonnonsuojeluvalvoja Ilkka Heikkinen, ympäristöministeriö

Luontopalvelujohtaja Timo Tanninen, Metsähallitus, Luontopalvelut

Hallitussihteeri Eriika Melkas, ympäristöministeriö

Viestintäasiantuntija Jussi Palmén, ympäristöministeriö

Ympäristöneuvos Päivi Gummerus-Rautiainen, ympäristöministeriö

Julkaistu 30.8.2013 klo 13.12, päivitetty 9.10.2019 klo 14.36