Uusi toimintaohjelma luonnon puolesta ja ihmisen hyväksi

Tiedote 27.3.2013 klo 10.35

Luonnon_monimuotoisuus_136pxl.jpgLuonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön toimintaohjelma vuosille 2013–2020 on valmis. Sen tavoitteena on, että luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen pysähtyy Suomessa vuoteen 2020 mennessä.

Ohjelman valmisteli ja hyväksyi ympäristöministeriön asettama laajapohjainen -työryhmä, jossa on edustettuina 10 ministeriön lisäksi laaja joukko virastoja, tutkimuslaitoksia, elinkeinojen edustajia, kansalais- ja etujärjestöjä ja muita sidosryhmiä.

”Toimintaohjelman valmistelu kesti peräti kaksi vuotta, mutta se tehtiin hyvässä ja myönteisessä hengessä. Keskustelut olivat monipuolisia ja asiantuntevia, ja saimme myös verkkokyselyn kautta useita erinomaisia kommentteja ja ideoita”, kertoo valmistelusta vastannut luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen.

Monta tapaa turvata luontoa – monta vastuullista toimijaa

Toimintaohjelman punaisena lankana on, ettei luonnon monimuotoisuutta turvata yksinomaan perinteisellä luonnonsuojelulla. Tästä työryhmässä vallitsi vahva yksimielisyys. Sovitut toimenpiteet koskevat siten laajasti myös luonnonvarojen kestävää käyttöä.

”Toteutukseen on sitoutunut erityisen laaja joukko ihmisiä ja organisaatioita. Kaikkien panos on tärkeä, jotta työ monimuotoisen luonnon eteen saadaan osaksi yhteiskuntaa, elinkeinoelämää ja kansalaisten arkea. Luonnon monimuotoisuus on elämän ehto suomalaisille ja koko ihmiskunnalle. Ohjelman kokosi innostunut, sitoutunut ja laajaa asiantuntemusta edustava joukko toimijoita. Laajan sitoutumisen ansiosta lähtökohdat tavoitteiden saavuttamiselle ovat hyvät”, arvioi Heikkinen.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian ja toimintaohjelman päivitys vastaamaan kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen mukaisia sekä EU:ssa sovittuja tavoitteita. Hallitusohjelman mukaisesti saamelainen kulttuurinen tapa ja perinne käyttää luontoa turvataan biodiversiteettistrategian toimeenpanossa.

Valtioneuvosto teki 20.12.2012 periaatepäätöksen uudesta Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiasta 2012–2020. Samalla valtioneuvosto edellytti, että asianomaiset ministeriöt laativat strategian toteuttamiseksi laajapohjaisessa yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan, eri sidosryhmien ja elinkeinojen kanssa vaikuttavan, kustannustehokkaan sekä määrälliset ja laadulliset seurantaperusteet sisältävän toimintaohjelman. Nyt valmistunut toimintaohjelma toteuttaa strategian linjauksia kansallisten tarpeiden ja painopisteiden kautta. Se toteutetaan valtiontalouden kehyspäätöksessä hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa. Toimintaohjelmassa on huomioitu saamelaisten perinteisen tiedon merkitys luonnon monimuotoisuuden suojelussa ja kestävässä käytössä.

Lisätietoja:

Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen, p. 040 506 1172, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

  • FI
  •  
  • SV