Hyppää sisältöön

Itämeren suojelukomissio

HELCOM, logoItämeren suojelukomissio (Helsinki Commission, HELCOM) on Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelusopimuksen allekirjoittajavaltioiden perustama hallitusten välinen järjestö. Komissio tarkkailee Helsingin sopimuksen soveltamista ja antaa suosituksia sopimusmaiden hallituksille.

Komission työhön osallistuvat kaikki Itämeren rantavaltiot sekä EU:n komissio. Lisäksi joukko kansainvälisiä järjestöjä osallistuu komission työhön tarkkailijoina.

Itämeren suojelukomission kansainvälinen sihteeristö sijaitsee Helsingissä.

Helsingin sopimus

Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskeva yleissopimus eli ns. Helsingin sopimus velvoittaa sopimusmaita

 • vähentämään kuormitusta kaikista päästölähteistä
 • suojelemaan meriluontoa
 • säilyttämään lajien monimuotoisuutta.

Sopimus on vanhin kokonaisen merialueen kattava merensuojelusopimus.

Sopimuksen ovat allekirjoittaneet Suomi, Latvia, Liettua, Puola, Ruotsi, Saksa, Tanska, Venäjä ja Viro sekä Euroopan talousyhteisö vuonna 1992.

Sopimuksen perusperiaatteita ovat

 • ympäristönsuojelun kannalta parhaan käytettävissä olevan teknologian käyttäminen
 • ympäristön kannalta parhaan käytännön soveltaminen
 • varovaisuusperiaatteen ja aiheuttamisperiaatteen noudattaminen.
Saaristo
Riku Lumiaro, YHA Kuvapankki

Itämeren suojelun toimintaohjelma

HELCOM:n Itämeren suojelun toimintaohjelma hyväksyttiin vuonna 2007. Sen tavoitteena on Itämeren hyvä ekologinen tila vuoteen 2021 mennessä. Ohjelma kattaa Itämeren pahimmat ympäristöongelmat, jotka liittyvät

 • rehevöitymiseen
 • haitallisiin ja vaarallisiin aineisiin
 • biodiversiteettiin ja luonnonsuojeluun
 • merellisiin aktiviteetteihin ja merenkulun ympäristönsuojeluun

Rehevöitymisen torjumiseksi kullekin Itämeren rantavaltiolle on asetettu alustavat enimmäismäärät typen ja fosforin päästöille. Suomen tulee vähentää Suomenlahteen tulevaa typpikuormitusta 1200 tonnia ja fosforikuormitusta 150 tonnia vuoteen 2021 mennessä. Suomi sitoutuu vähentämään kansallisin toimin Saaristomeren ravinnekuormitusta niin, että meren hyvä tila saavutetaan.

HELCOM:n suositukset

Kaikki suositukset löytyvät HELCOM:in verkkosivuilta englanninkielisinä.

Osittain suomennettuja ovat seuraavat suositukset:

Julkaistu 13.5.2013 klo 9.31, päivitetty 3.7.2017 klo 12.43
 • FI
 •  
 • SV