Hyppää sisältöön

Hankkeet ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi ja Saaristomeren tilan parantamiseksi

Ympäristöministeriö on laatinut ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevan ohjelman vuosille 2012-2015. Ohjelman toinen vaihe, ns. Raki2, toteutetaan vuosina 2016–2019.

Ohjelmasta ovat voineet hakea rahoitusta kehittämishankkeet, jotka edistävät ravinteiden kierrätystä, vähentävät Itämeren ravinnekuormitusta sekä tehostavat Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden maatalouden vesiensuojelua.

Ohjelman hankehakukierroksista ilmoitetaan erikseen.  Ravinteiden kierrätystä ja vesiensuojelua koskeviin hankkeisiin voi saada rahoitusta useilta tahoilta.

Ohjelmassa on ollut kahdeksan hankehakua ja rahoitusta saaneet hankkeet on listattu alla:

9. hankehaku

Hankkeet käynnissä 2019-2021

 • Typen ja fosforin talteenotto nestemäisistä jätteistä- demolaitoksen uudistaminen, NPHarvest2, Aalto-yliopisto

 • Ravinnekierrätyksen paikallisyhteisö käyntiin – ruokakansalaiset agroekologisen symbioosin toteuttajina, Ruokakansalaisten AES, Invenire Market Intelligence

 • Kädet multaan-aktiivisen ruokakansalaisuuden toimintamalli, Maa- ja kotitalousnaisten keskus

 • Hajajätevesilietteet hyötykäyttöön Itä-Lapissa, Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä

 • Jalotuksen ravinnekerrätys, Jalotus ry

 • Kaupunkiviljelystä järkiruokaa, HAMK

 • Rakennekalkki ja ravinnekuitu maatalouden vesiensuojelutoimina, RAKUVE, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys

 

8. hankehaku

Hankkeet käynnissä 2018-2020

7. hankehaku

Hankkeet käynnissä 2017-2019

6. hankehaku

Hankkeet käynnissä 2016-2019

5. hankehaku

Hankkeet käynnissä 2015-2019

4. hankehaku

Hankkeet käynnissä 2015-2017

3. hankehaku

Hankkeet käynnissä 2014-2015

2. hankehaku

Hankkeet käynnissä 2013-2015

1. hankehaku

Hankkeet käynnissä 2012-2014

 • Ravinnekaappari (NRM Natural Resource Management)
 • Maatalouden saostuspilotti (Insinööritoimisto Saloy Oy)
 • TV-dokumentti: Itämeri ja ravinteiden kierrätys (Ilotuotanto Oy)
 • Ravinnehaavi (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Järki Lanta (Elävä Itämeri Säätiö)
 • HorseManure (MTT)
 • Biotaloudella lisäarvoa maataloustuotannolle (Satafood Kehittämisyhdistys ry)
 • Ravinteiden poisto Aurajoesta (Turun kaupunki)
 • Yleissuunnitelman laatiminen Saaristomeren valuma-alueelle (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
 • Jäteveden käsittelyn tehostaminen ja kustannustehokkuuden  selvittäminen Saaristomerellä (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Lisätietoja

Projektipäällikkö Arja Nykänen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 053, etunimi.sukunimi@ym.fi
Ympäristöneuvos Tarja Haaranen, ympäristöministeriö,  p. 0295 250 282, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 18.3.2016 klo 9.18, päivitetty 19.5.2020 klo 16.13
 • FI
 •  
 • SV