Hyppää sisältöön

Hankkeiden tulokset

Näille sivuille kootaan tietoa ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevan ohjelman hankkeiden tuloksista, kuten loppuraporteista ja julkaisuista. Hankkeet on jaoteltu viiteen eri teemakategoriaan riippuen niiden sisällöstä. Vasemman puoleisesta valikosta pääsee tutustumaan eri teemoja käsitteleviin hankkeisiin.

Ohjelman analyysit ja arvioinnit

Ympäristöministeriö teetti ulkopuolisen arvioinnin ravinteiden kierrätyksen kärkihankkeista vuonna 2018. Arvioinnin kohteena oli ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön rahoittamat noin 100 TKI-hanketta, jotka lähes kaikki olivat tuolloin vielä käynnissä ja osa vasta alkanut.

Ympäristöministeriö on tehnyt lyhyen yhteenvedon Raki-ohjelman eri teemoihin käytetystä rahoituksesta ja hankkeissa saavutetuista päätuloksista.Kun otetaan huomioon, että hanketoimijat ovat rahoittaneet itse vähintään 20 % hankkeiden kustannuksista, voidaan arvioida, että näissä hankkeissa on ravinteiden kierrätyksen edistämiseen käytetty yhteensä noin 22 miljoonaa euroa. Teemoista on eniten rahoitettu ravinnekuormituksen vähentämiseen tähtääviä hankkeita (ml. lannan ravinteiden käytön tehostaminen) sekä jätevesilietteiden ravinteiden hyödyntämistä parantavia hankkeita.

Vuonna 2015 teetettiin ulkopuolisella taholla analyysi vuonna 2014 päättyneistä 15 Raki-ohjelman hankkeesta ja ohjelmassa tähän mennessä saaduista tuloksista.  Isolla osasta hankkeita on paljon vaikuttavuuspotentiaalia ja osa saavutti tavoitteensa oikein hyvin, mutta tulosten jalkauttamisessa toimenpiteiksi ja viestinnässä on vielä työtä. Analyysin tulokset ja suositukset huomioidaan ohjelmatyön jatkossa.

 

 

 

 

Julkaistu 5.6.2019 klo 12.58, päivitetty 18.1.2020 klo 15.39