Hyppää sisältöön

Kansalaistoiminta ja ruokahävikki

Ruokahukka ruotuun - katse vesistöihin

Hankkeen päätavoitteena oli tuoda kuluttajille tietoa yksilön mahdolli-suuksista vaikuttaa ympäristön, erityisesti vesistöjen tilaan, omilla valinnoillaan ja edistää ravinteiden kierrätystä. Tavoitteena oli vähentää ruokahävikkiä ja aktivoida vapaaehtoista vesienhoitotyötä havainnollistamisen ja positii-visen viestinnän avulla.Hankkeen infotapahtumilla ja ruokakoulutuksilla tavoitettiin yhteensä yli 50 000 osallistujaa. Webinaarit tavoittivat 900 katsojaa. Viestinnällä muun muassa sosiaalisessa mediassa ja paikallisella, alueellisella sekä valtakunnallisella medianäkyvyydellä tavoitettiin miljoonia kontakteja.

Ravinnekiertoa Saaristomeren matkailukohteissa

Hankkeen päätavoitteena oli herättää matkailijoiden huomiota omaan jätteenkäsittelyyn, erityisesti ruokahävikin tuomiin haasteisiin saaristokohteissa, joissa jätehuolto on haasteellista ja ympäristö herkkää. Ruokahävikin syntymistä haluttiin vähentää viestinnän, koulutuksen ja neuvonnan keinoin.Hankkeessa tuotettiin useita oppaita, jotka tässä alla.

Maan puolustuskurssi -viestintähanke

Maan puolustuskurssi oli viestintähanke, jossa toteutettiin päätöksentekijöille (poliitikot, toimittajat, yritysten edustajat, kansalaisjärjestöjen edustajat) suunnattu, tiivis ja heti käytäntöön sovellettava koulutus kestävästä maataloudesta, maaperän merkityksestä ja ravinteiden kierrätyksestä. Koulutus toteutettiin kolmena samansisältöisenä kurssipäivänä Qvidjan kokeilutilalla 1 sekä aamiaistilaisuutena Euroopan parlamentissa Brysselissä. Kurssipäivien tavoitteena oli, että osallistuneet päättäjät oppivat keskeisimmät asiat liittyen maaperään, ravinteisiin ja hiileen kestävän maatalouden kontekstissa. Päivien toteutukseen liittyvä aineisto on raportin liitteinä ja vapaasti kaikkien hyödynnettävissä.

WeFood -häviikiruokamyymälä perustettu

Kirkon Ulkomaanapu avasi Suomen ensimmäisen hävikkiruokakaupan syyskuussa 2018 Helsingin kauppakeskus Rediin. WeFood-myymälä myy tavarantoimittajilta lahjoituksina saatua hävikkiruokaa. Lahjoituserinä saatujen tuotteiden parasta ennen päiväys on erääntymässä tai se on jo erääntynyt tai tuotteiden pakkaus on voinut vahingoittua. Myymälässä myytävät kasvikset ja hedelmät ovat kakkoslaatua ja myymälän leipomotuotteet on leivottu aikaisintaan edellisenä päivänä. Kaikki myymälässä myytävät tuotteet ovat kuitenkin tuoteturvallisia, tuotteiden myyntihetkellä. Myymälä toimii suurimmaksi osaksi vapaaehtoisvoimin.WeFood on vähentänyt Suomessa esiintyvää ruokahävikkiä jo yli 10 000 kilolla myymällä lahjoituksena saatua hävikkiruokaa.

Vesistöjä kuntoon VEERA –hankkeessa

Aurajokisäätiö sai hankkeellaan uutta puhtia vesiensuojeluun ja ravinteiden kierrättämiseen. Toiminnan tarkoituksena oli innostaa paikallisia toimijoita tekoihin. Sekä yhdistyksiä että vesistön varren asukkaita aktivoitiin talkoisiin ja laiduntreffeille sekä kuuntelemaan luentoja ja katsomaan koekalastusnäytöksiä. Se, mitä niistä jäi käteen, löytyy oheisesta loppuraportista. Lähivesistöjen hoitoon liittyvään tiedontarpeeseen hanke tuotti myös oppaan, joka löytyy linkin takana.

 

Ruokahävikin vähentämiseen löytyy keinoja

Porin kaupunki Ravinnepankki-hankkeessa lanseerasi uusia keinoja ruokahävikin torjuntaan. Ekologiset kotikutsut, kompostointikeskus ja koulujen ylijäämäruuan jakelu olemassa olevissa kaupunkilaisten kohtaamispaikoissa oli hyvä konsepti kaupunkiympäristössä. Myös jäteneuvonta sai uutta puhtia työhönsä. Kompostointiin liittyi myös Turun yliopiston Väki-hanke jossa ruokaloiden lautashävikkiä kompostoitiin ja käytettiin lähialueen puutarhapalstalla. Tärkeintä hankkeessa oli kuitenkin asennekasvatuksella molemmin puolin tarjoilutiskiä saada hävikkiä vähenemään.  Ohessa hyvien hankkeiden loppuraportit tutustuttavaksi.

 

Aktiiviset asukkaat rantojen kunnossapidon voimavara

Rannat kuntoon hankkeessa Maa- ja kotitalousnaiset toteuttivat kunnostusprojektin kuudella pitottialueella ja niistä kokemuksista laadittiin toimintamalli ja ohjeet. Mitään ei tapahdu ilman aktiivisia toimijoita, mutta tuloksiin yleensä päästään, kun tiedetään mitä tehdään ja mitkä tekojen vaikutukset ovat. Siihen hankkeen loppuraportissa tarjotaan runsaasti apua.

Julkaistu 10.4.2017 klo 15.58, päivitetty 16.1.2020 klo 18.37