Hyppää sisältöön

Tuloskiertue

Loppuseminaarin ohjelma, esitykset ja videotallenne -linkki

"Kiertotalouden läpimurto, puhtaat ratkaisut käyttöön” -kärkihankkeella parannetaan ravinteiden hyötykäyttöä sekä tehostetaan toimia Itämeren ja vesien suojelemiseksi. Lähes 100 hanketta ovat hyvässä vauhdissa ja tuloksia julkistetaan kiertueella ja loppuseminaarissa.

Ravinteiden kierrätyksen ja hyötykäytön tehostamista on rahoitettu kärkihankkeiden kautta noin 30 miljoonalla eurolla. Tavoitteena on saattaa puolet Itämeren ja muiden vesistöjen kannalta herkillä alueilla sijaitsevasta lannasta ja yhdyskuntajätevesilietteestä kehittyneen prosessoinnin piiriin.

Hankkeet jakavat tietoa ja rahoitusta sekä tukevat tutkimusta, kehittämistä ja käytännön kokeiluja. Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman, RAKI2- sekä meren- ja vesienhoidon kärkihankerahoituksen avulla on käynnistynyt lähes 100 kokeilua sekä tutkimus- ja kehittämishanketta.

Hankkeiden avulla kehitetään ravinteiden kierrätysratkaisuja lannan ja muiden eloperäisten sivuvirtojen hyödyntämiseksi uusilla tavoilla sekä edistetään vesiensuojelutoimia etsimällä uusia innovatiivisia tapoja vähentää vesistöjen sisäistä ja ulkoista kuormitusta luonnonmukaisin ja kustannustehokkain keinoin.

Hankkeet esittäytyvät ravinteiden kierrätyskiertueella seuraavasti:

28.11.2018 Lahti, Sibelius-talo: aiheina vesien kunnostushankkeet, kuormituksen mallintaminen

10.12.2018 Seinäjoki, Frami: lannan käsittely, sivuvirrat, lannoitevalmisteet

30.1.2019 Joensuu, Tiedepuisto: biokaasutus, urbaanit ravinnekierrot, vesien puhdistaminen, metsätalous, yrityssymbioosit

26.3.2019, Helsinki, Marina Congress Center: Ravinteiden kierrätyksen ja vesien- ja merenhoidon kärkihankkeiden loppuseminaari
Julkaistu 24.10.2018 klo 14.48, päivitetty 13.6.2019 klo 17.34