Hyppää sisältöön

Ravinteiden kierrätyksen tulokset kiertueella: Joensuu 30.1.2019

Kuinka vesistöt saadaan kuntoon ravinteiden kierrätyksen avulla? Kiertotalouden kärkihankkeissa on parin vuoden aikana tehty töitä vesien tilan parantamiseksi ja ravinteiden kierrättämiseksi. Tule kuulemaan mitä on saatu aikaan.

Joensuun tulostapahtumassa kuullaan, miten kierrätysravinteista tehdään lannoitteita erilaisilla tekniikoilla. Urbaanit ravinnekierrot ja erilaisten yritysten muodostamat symbioosit ovat esillä. Vesistönäkökulmasta esitellään uusia valumavesien puhdistusratkaisuja levistä biohiileen. Myös metsätalouden näkökulma ravinnekierrätykseen on esillä.

Aika: 30.1.2019 klo 8:30-17:00
Paikka: Tiedepuisto, Temple of Challence, Länsikatu 15, 80110 Joensuu

Ohjelma

Puheenjohtajana Janne Kärkkäinen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
#ravinteetkiertoon

8:30    Aamukahvi

9:00    Avaus: Ari Niiranen, ympäristöministeriö

9:15    Kärkihankekokonaisuuden esittely: Tarja Haaranen, ympäristöministeriö
     Esitys
9:40    Biokaasulaitoksesta konsentroituja kierrätyslannoitteita luomutiloille ja puutarhoihin, Mika Juvonen, Biokymppi Oy
    Hankkeen nettisivut    Esitys
10:00   Puhdasta vettä ja ruokaa tuottava teollisuuksien ravinteiden kierrätysprosessi, Henri Laine, REDONO Oy
    Hankkeen nettisivut    Esitys
10:20   Maatalouden haastavien jakeiden sekä vesistömassojen hyödyntäminen energiana, maanparannusaineena ja ympäristöpalveluina, Juha Luostarinen, Metener Oy
    Hankkeen nettisivut    Esitys
10:40   Tauko

10:50   RAVITA™ – innovatiivista fosforin ja typen talteenottoa jätevesistä, Paula Lindell, HSY
    Hankkeen nettisivut    Esitys
11:10   Resurssikontilla ravinteita ja vettä uudelleenkäyttöön, Hanna Kyllönen, VTT
    Hankkeen nettisivut    Esitys
11:30   Jätevesien typen talteenotto nitraattilannoitteeksi Envistone-menetelmällä Jukka Palko, Envitop Oy
    Hankkeen nettisivut    Esitys
11:50   Keskustelu

12:00   Lounas ja Hanketori

13:00   Aihekohtaiset rinnakkaissessiot (välissä kahvit n. 14:15)

Urbaanit ravinnekierrot, pj. Ari Kangas, ympäristöministeriö
o Erottelevan ja hajautetun jätevesihuollon kokeilut uudessa kaupunginosassa, Maarit Särkilahti, Tampereen kaupunki
    Hankkeen nettisivut    Esitys
o Kuinka tehostaa biojätteen lajittelua ja vähentää ruokahävikkiä vuokra-asunnoissa? Leena Tuominen, HSY
    Hankkeen nettisivut    Esitys
o Jätevesien ravinteet kiertoon mikrolevien avulla , Jussi Huotari, Helsingin yliopisto
    Hankkeen nettisivut    Esitys
o Jäteveden ravinteet ja kiintoaine kiertoon viirasuodattimella, Marika Kokko, Tampereen yliopisto
    Hankkeen nettisivut    Esitys
o NPHarvest - Uusi kustannus- ja resurssitehokas menetelmä ravinteiden talteenottoon, Anna Mikola, Aalto-yliopisto
    Hankkeen nettisivut    Esitys
o Jätevesilietteen tuhkan lannoitekäyttö – PAKU Rovaniemi, Riina Salmimies, Endev Oy
    Hankkeen nettisivut    Esitys

Valumavesien ravinteet kiertoon, pj. Jenni Jäänheimo, ympäristöministeriö
o Jokamiehen Ravinnekiertokuutio valumavesien puhdistukseen, Pirjo Rinnepelto, Apila Group Oy
    Hankkeen nettisivut   Esitys
o Maatalouden valumavesien fosfori takaisin pellolle biopolymeerisaostuksella, Jarno Turunen, SYKE
    Hankkeen nettisivut   Esitys
o Biohiilisuodattamo kokeilussa Sirppujoella, Antti Kaseva TurkuAMK ja Terhi Ajosenpää ProAgria
    Hankkeen nettisivut   Esitys
o Vedet kirkkaaksi kalastamalla, Anne-Mari Ventelä Pyhäjärvi-instituutti
    Hankkeen nettisivut    Esitys
o Kaksipiippuinen järviruoko - hyötyä ja haasteita, Maria Yli-Renko, Varsinais-Suomen ELY-keskus
    Hankkeen nettisivut    Esitys
o Rankaa ja risua tehostamaan metsätalouden vesiensuojelua Kari-Matti Vuori, SYKE
    Hankkeen nettisivut    Esitys
o Tuhkalla ehkäistään valumaveden happamuuspiikkejä rannikon metsänuudistamisaloilla, Samuli Joensuu, Tapio Oy
    Hankkeen nettisivut    Esitys

Yritysyhteistyö ravinne- ja energiakierroissa, pj. Mikko Rahtola, luonnonvarakeskus
 o Aluemallinnus kenttätyön perustana biokaasulaitosta suunnitellessa, Joona Piirala, Envitecpolis Oy
    Hankkeen nettisivut    Esitys
 o Agroekologinen symbioosi: ruokaa, energiaa ja ravinteita, Kari koppelmäki, Helsingin yliopisto
    Hankkeen nettisivut    Esitys
 o Alueellinen Biokierto-malli ravinnekierrätyksen tehostamiseksi, Jarkko Nummela, HAMK
    Hankkeen nettisivut    Esitys
 o Ruoantuottajien tarjoustaidoilla lisää lähiruokaa ja ravinnekiertoa kuntiin, Riikka Leskinen Valonia
    Hankkeen nettisivut    Esitys
 o Ravinneneutraali kunta – ravinnekierrätyksen edistäjä alueellaan, Sanna Tikander, VarELY
    Hankkeen nettisivut    Esitys

Muistiinpanoja keskusteluista

16:00   Hanketori auki, Torilla esillä olleet hankkeet

Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön - MaRa Hyöty 2

Ruokahukka ruotuun - katse vesistöihin

Leijonat puhtaiden vesien puolesta

NORMA - Jätevesien ravkinteet kiertoon turvallisesti ja tehokkaasti

Vantaanjoen kipsihanke

Vesiviestillä vaikuttavuutta

Ravinnerenki

Kasvua pellosta

Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle (BioRaEE)

Kiertotalouden materiaalit älykkäissä elementtisuodattimissa

Pro Höytiäinen

17:00   Tilaisuus päättyy

Julkaistu 24.10.2018 klo 15.15, päivitetty 7.2.2019 klo 13.46