Hyppää sisältöön

Veden vuoro – kaupunkivedet ja haitalliset aineet vesiensuojelun tehostamisohjelmassa

 
Tulva kaupungissa.jpg
Tulva kaupungissa. © Ympäristöministeriön kuvapankki, Teemu Kuusimurto
Veden vuoro - Logo

Kaupunkiympäristön vesien hallintaan kuuluu asianmukaisesti viemäröidyt jätevedet sekä sulamis- ja sadevesien keruu, käsittely ja johtaminen, missä otetaan huomioon roskaantuminen, ainekuormitukset ja tulvasuojelu. Erityisesti vesiympäristölle haitallisia aineita on löydetty jätevesien lisäksi myös näistä kaupunkien hulevesistä. Vesiensuojelun tehostamisohjelman tavoitteena on

  • tehostaa vesistökuormituksen vähentämistä kaupunkien hulevesien hallinnalla ja käsittelyllä,
  • vähentää haitallisten aineiden päästöjä tehostamalla jätevesien käsittelyä ja käyttämällä hulevesien pidättämiseen ja imeyttämiseen luontopohjaisia menetelmiä, kuten kosteikkoja ja virkistysalueita, sekä
  • jakaa tietoa haitallisten aineiden, myös muovien, esiintymisestä ja vaikutuksista vesiympäristössä.

Kaupunkivedet ja haitalliset aineet -teemasta vastaa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Asiantuntijoita ja hankkeiden arvioijina toimivat Hämeen, Pirkanmaan, Kaakkois-Suomen, Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan ELY-keskukset.

Ohjelman rahoitus: 9 miljoonaa euroa vuosina 2019-2023.

Lisätietoa:

Rahoitusasiantuntija Esa Pekonen, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, p. 0295 024 159, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Neuvotteleva virkamies Ari Kangas, ympäristöministeriö, p. 0295 250 340, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 25.4.2019 klo 12.11, päivitetty 3.10.2019 klo 12.03
  • FI
  •  
  • SV