Hyppää sisältöön

Kestävät rakennukset ja rakentaminen -ohjelma

Sustainable Buildings and Construction

Kestävät rakennukset ja rakentaminen -ohjelma (Sustainable Buildings and Construction, SBC) on osa YK:n kymmenvuotista kestävän kulutuksen ja tuotannon puiteohjelmaa (2012-22). Puiteohjelmaan sisältyy kuusi teemakohtaista ohjelmaa, jotka yhdessä muodostavat One Planet Network -verkoston.

Rakennettu ympäristö on globaalisti keskeisessä osassa luonnonvarojen käytössä, ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä siihen sopeutumisessa. Rakentamisessa ja asumisessa tehdyt ratkaisut ovat pitkävaikutteisia ja vaikuttavat suoraan ihmisten elämän laatuun ja elinympäristön terveellisyyteen. Kaiken rakentamisen tulee olla kestävää.

SBC-ohjelmassa jaetaan kestävän rakentamisen hyviä käytäntöjä, toteutetaan kehittämishankkeita ja vahvistetaan osaamista niin kehitysmaissa, kehittyvissä talouksissa kuin teollistuneissa maissa. Ohjelma luo yhteistyöverkostoja sekä alueellisesti että kansainvälisesti ja sitouttaa toimijoita ympäri maailman kestävään rakentamiseen.

SBC-ohjelman loppukauden painopistealueita ovat kestävä materiaalitalous sekä kohtuuhintainen ja katastrofi- ja ilmastokestävä rakennettu ympäristö. Tavoitteena on muuttaa rakentamisen tuotantoketjuja ja rakennustapoja kestävämpään suuntaan ja nostaa koulutustasoa kestävään rakentamiseen liittyen erityisesti kehittyvissä maissa.

Suomi toimii ympäristöministeriön johdolla ohjelman koordinaattorina, ja sen muita vetäjiä ovat YK:n ympäristöohjelma UN Environment ja Royal Melbourne Institute of Technology -yliopisto Australiasta. Toimintaa ohjaa kansainvälinen asiantuntijakomitea, jossa on edustettuina mm. eri maiden hallituksia, kansalaisjärjestöjä, yrityksiä ja tutkimuslaitoksia.

Suomessa ohjelman ideoinnissa ja toteuttamisessa on mukana laaja kirjo kestävän rakentamisen toimijoita.

Lisätietoja

Yliarkkitehti Harri Hakaste, ympäristöministeriö, p. 0295 250 074, etunimi.sukunimi@ym.fi

Ohjelman koordinaattori Pekka Huovila, Green Building Council Finland, p. 040 5460855, etunimi.sukunimi@figbc.fi

Julkaistu 26.11.2015 klo 10.03, päivitetty 27.9.2019 klo 14.52