Kestävät rakennukset ja rakentaminen -ohjelma

SBC-ohjelman kuva

Kestävät rakennukset ja rakentaminen -ohjelma (Sustainable Buildings and Construction, SBC) on osa YK:n kymmenvuotista ohjelmaa, jossa kestävän rakentamisen tietoa ja ratkaisuja kehitetään ja jaetaan globaalisti.

Rakennettu ympäristö on keskeisessä osassa ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä siihen sopeutumisessa. Rakennukset vaikuttavat myös suoraan ihmisten elämän laatuun ja elinympäristön terveellisyyteen. Rakentamisessa ja asumisessa tehdyt ratkaisut ovat hyvin pitkävaikutteisia. Rakentamisen tuleekin olla kestävää.

Ohjelmassa mm. jaetaan hyviä käytäntöjä, käynnistetään pilottiprojekteja, tuetaan hankkeita niin kehitysmaissa, kehittyvissä talouksissa kuin teollistuneissa maissa, luodaan yhteistyöverkostoja sekä alueellisesti että kansainvälisesti ja sitoutetaan toimijoita ympäri maailman kestävään rakentamiseen. Kestävän rakentamisen ratkaisuja on jo olemassa paljon, mutta vielä on tilaa uusillekin innovaatioille. Ohjelman kautta kiinnostavat hankkeet kootaan saman sateenvarjon alle.

Suomi toimii ympäristöministeriön johdolla ohjelman koordinaattorina, ja sen muita vetäjiä ovat YK:n ympäristöohjelma UNEP, World Green Building Council ja Australian Royal Melbourne Institute of Technology -yliopisto. Toimintaa ohjaa kansainvälinen asiantuntijakomitea, jossa on edustettuina mm. eri maiden hallituksia, järjestöjä, yrityksiä ja tutkimuslaitoksia.

Suomessa ohjelman ideoinnissa ja toteuttamisessa on mukana laaja kirjo kestävän rakentamisen toimijoita.

Lisätietoja

Yliarkkitehti Harri Hakaste, ympäristöministeriö, p. 0295 250 074, etunimi.sukunimi@ym.fi

Ohjelman koordinaattori Pekka Huovila, Green Building Council Finland, p. 040 5460855, etunimi.sukunimi@figbc.fi

Julkaistu 26.11.2015 klo 10.03, päivitetty 23.1.2017 klo 12.39