Keskustelutilaisuus rakennusten äänieristyksestä, meluntorjunnasta ja ääniolosuhteista

Uutinen 10.8.2015 klo 9.50

Ympäristöministeriö järjestää 27. lokakuuta 2015 keskustelutilaisuuden rakennusten äänieristyksestä, meluntorjunnasta sekä ääniolosuhteista osana Suomen rakentamismääräyskokoelman C1-osan uudistamista.

Aika: 27.10.2015 klo 12-16
Paikka: ympäristöministeriön Pankkisali, Aleksanterinkatu 7, Helsinki

Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 22.10. Tervetuloa!

Alustava ohjelma:
klo 12.00     Tilaisuuden avaus ja määräysten uudistaminen

                      Suomen rakentamismääräyskokoelma uudistuu
                      Aila Korpivaara, ympäristöministeriö

                      Rakennuksen meluntorjunta ja ääniolosuhteet
                      Ari Saarinen, ympäristöministeriö

                      Kommenttipuheenvuorot

                      Rakennusten ääniteknisten olosuhteiden huomioiminen
                      Jyrki Kilpikari, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

                      Kokemuksia normien ja ohjeiden kehittämistarpeista
                      Heikki Helimäki, Helimäki Akustikot

13.10           Keskustelua

13.30           Kahvitauko

14.00           Melun häiritsevyyden riippuvuus ääneneristyksestä uuden tutkimustiedon valossa: Rakennusten ääniolosuhteiden käyttäjälähtöinen kehittäminen - ÄKK-tutkimuskokonaisuus (Lisätietoja tutkimuksesta Työterveyslaitoksen verkkosivuilla)

        Valtteri Hongisto, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos

                      Väliseinien ilmaääneneristys ja häiritsevyys
                      Valtteri Hongisto

                      Välipohjien askelääneneristys ja häiritsevyys
                      Mikko Kylliäinen, yliassistentti, Tampereen teknillinen yliopisto

                      Julkisivurakenteiden ilmaääneneristys ja häiritsevyys
                      Valtteri Hongisto

                      Standardoitujen mittalukujen DnT,w ja LnT,w edut
                      Mikko Kylliäinen

15.20            Keskustelua

15.40           Yhteenveto ja päätelmät
                      Ari Saarinen
 

Lisätietoja

ympäristöneuvos Ari Saarinen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 257, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi