Maankäyttöpäätökset halutaan digitaalisiksi – helpotetaan tulevaisuuden kaavoittamista ja rakentamista

Tiedote 24.1.2019 klo 11.02

Ympäristöministeriö on käynnistänyt hankkeen Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset. Maankäyttöpäätökset ovat maankäyttöä tai rakentamista ohjaavia tai rajoittavia viranomaisen päätöksiä, jotka kytkeytyvät kuntien ja maakuntien työhön. Niitä ovat esimerkiksi asema-, yleis- ja maakuntakaavat, muut maankäyttöön liittyvät suunnitelmat ja rajoitukset sekä rakennusluvat.

Hankkeen tarkoituksena on edistää maankäyttöpäätösten digitalisointia. Se parantaa maankäyttö- ja rakennussektorilla mahdollisuuksiamme vastata aikamme merkittävimpiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, kaupungistumiseen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Maankäyttöpäätöksillä on kauaskantoisia vaikutuksia ympäristöömme, ja niiden muuttaminen digitaalisiksi edistää paitsi tietoon perustuvaa päätöksentekoa myös tietojen valtakunnallista käytettävyyttä.

Käytännössä hanke kokoaa yhteen toimenpiteet, joita tarvitaan muutoksen aikaansaamiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Osa hankkeen tuloksista saadaan käyttöön heti, ja osa voidaan toteuttaa valmisteilla olevan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä. Hanke tuottaa tulevaa lakiuudistusta varten arvokasta tietoa esimerkiksi asiakaslähtöisistä ja sähköisistä työmenetelmistä sekä tiedon hyödyntämisestä päätöksenteossa.

Maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät päätökset koskevat meitä kaikkia, mutta ne ovat vaihtelevasti saatavilla kuntien moninaisten käytäntöjen ja eri vaiheessa olevien digitalisaatioprosessien vuoksi. Siksi kokonaiskuvan muodostaminen niistä on hankalaa. Maankäyttöpäätösten digitalisoinnista hyötyvät tulevaisuudessa niin kaavoituksen ja rakentamisen parissa työskentelevät kuin kuka tahansa rakennuslupaa hakeva tai lähialueensa kaavoitusprojekteista kiinnostunut. Maankäyttöpäätöstiedon saatavuus helpottaa tiedon tehokasta hyödyntämistä, avoimempaa ja läpinäkyvämpää valmistelua ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa.

Ympäristöministeriö on valinnut hankkeen toteuttajaksi Ramboll Finland Oy:n luotsaaman konsulttiyhteenliittymän, johon kuuluvat myös Ubigu Oy, Spatineo Oy sekä Navinova Oy. Hankkeen tulokset julkaistaan vuoden 2019 lopussa. Eduskunta on myöntänyt hankkeelle puoli miljoonaa euroa.

Hanke tehdään yhdessä kuntien, maakuntien ja muiden alan toimijoiden kanssa.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Juha Nurmi, p. 0295 250 181
projektipäällikkö Satu Taskinen, p. 0295 250 130
etunimi.sukunimi@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV