Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) muutoksen tarkoituksena on parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja hillitä sitä kautta ilmastonmuutosta. Tavoitteiden saavuttamiseksi nopeutetaan olemassa olevien rakennusten kustannustehokkaita peruskorjauksia sekä lisätään älykkään teknologian käyttöä rakennuksissa.

Uusien säädösten seurauksena esimerkiksi sähköautojen latausmahdollisuudet tulevat lisääntymään ja rakennusten lämmityksen ja ilmastoinnin seurantamahdollisuudet kehittyvät automatiikan avulla. Muutokset koskevat pääasiassa suuria, muussa kuin asumiskäytössä olevia rakennuksia.

Direktiivin muutos astui voimaan heinäkuussa 2018. Sen noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset on saatettava voimaan viimeistään 10.3.2020. Tällä sivulla voit seurata työn etenemistä.

Uusi lainsäädäntö

Direktiivimuutoksen johdosta annetaan uusia säädöksiä, jotka liittyvät rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmiin, sähköajoneuvojen latauspisteisiin rakennuksissa sekä teknisten järjestelmien energiatehokkuuteen.

Ympäristöministeriössä on valmisteilla hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ja latauspisteistä sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 18 luvun 126 §:n muuttamisesta. Valmistelun aikana on kuultu sidosryhmiä ja asiantuntijoita.

Hallituksen esitysluonnos laitettiin lausunnoille 3.10.2019. Lausuntoja voi antaa 8.11.2019 mennessä lausuntopalvelu.fi-palvelussa.

Muut täytäntöönpanotoimet

 

Pitkän aikavälin peruskorjausstrategia

Direktiivimuutos edellyttää jäsenmaita laatimaan pitkän aikavälin peruskorjausstrategian, joka tukee rakennuskannan muuttamista erittäin energiatehokkaaksi ja vähähiiliseksi vuoteen 2050 mennessä.

Ympäristöministeriö on käynnistänyt strategian laatimisen yhdessä Motiva Oy:n, VTT:n, Suomen ympäristökeskuksen, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston kanssa. Strategiaa työstetään syyskuussa 2018 käynnistetyssä hankkeessa yhteistyössä kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden ja muiden sidos- ja kohderyhmien kanssa.

Strategialuonnos on kommenteilla Otakantaa.fi-palvelussa 4.2.2020 saakka.

Korjausstrategiasta järjestetään myös kuulemistilaisuus Helsingissä tiistaina 11.2.2020 klo 9-13. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai verkon kautta.

Rakennusten älyratkaisuja koskeva luokittelujärjestelmä SRI-indikaattori

Euroopan komissio laatii rakennusten älyratkaisuvalmiutta kuvaavan luokittelujärjestelmän, niin kutsutun SRI-indikaattorin (SRI = smart readiness indicator). Komissio laatii järjestelmän näillä näkymin kesään 2020 mennessä. Luokittelujärjestelmä on unionin yhteinen ja se on vapaaehtoinen jäsenmaille. Indikaattorin kansallisen tason testausvaiheen aikataulu saadaan tietää myöhemmin.

Tausta-aineistot

Selvitykset

Tiedotteet

EPBD:n muutoksen kansallisen toimeenpanon seminaari 7.3.2019

Muita selvityshankkeita

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Maarit Haakana, p. 029 525 0069, etunimi.sukunimi@ym.fi (EPBD yleisesti, sähköautojen latauspisteet)
Lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja, p. 029 525 0320, etunimi.sukunimi@ym.fi (lainsäädäntö)
Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki, p. 0295 250 114, etunimi.sukunimi@ym.fi (tekniset järjestelmät, SRI-indikaattori)
Rakennusneuvos Jyrki Kauppinen, p. 0295 250 122, etunimi.sukunimi@ym.fi (pitkän aikavälin peruskorjausstrategia)

Julkaistu 17.1.2019 klo 14.49, päivitetty 21.1.2020 klo 15.35