Rakennustuoteasetuksen päivitys tarjoaa mahdollisuuden vauhdittaa kiertotaloutta

Suomi haluaa vauhdittaa rakentamisen kiertotaloutta niin kotimaassa kuin EU:ssa. Komission tuleva rakennustuoteasetuksen revisio eli päivitys tarjoaa mahdollisuuden poistaa nykyisiä lainsäädännöllisiä esteitä rakentamisen kiertotalouden tieltä.

Suomi haluaa vaikuttaa tulevaan asetuksen päivitykseen etunojassa. Osana syksyn 2019 EU-puheenjohtajuutta Suomi on ympäristöministeriön johdolla perustanut neuvoston työryhmän, jossa jäsenvaltiot keskustelevat rakentamisen kiertotaloudesta sekä mahdollisuudesta sisällyttää rakennustuotteiden uusiokäyttö ja kierrättäminen jatkossa rakennustuoteasetukseen.

Keskustelut tarjoavat komissiolle mahdollisuuden kuulla jo ennakkoon jäsenvaltioiden kantoja ja pohtia asetuksen päivityksen laajuutta. Jos jäsenvaltiot saavuttavat syksyn aikana yksimielisyyden, työryhmä voi pyrkiä sisällyttämään kirjauksen rakentamisen kiertotaloudesta marraskuussa 2019 kokoontuvan kilpailukykyneuvoston päätelmiin. Tämä velvoittaisi komission huomioimaan asian tulevassa asetuksen päivityksessä.

Neuvoston työryhmän keskusteluissa nousevat esiin myös rakentamisen kiertotalouden rajapinnat muuhun EU:n lainsäädäntöön.

Neuvoston työryhmän kokousmateriaalia:

Lisätietoja
Hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi, 0295 250 177, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 3.9.2019 klo 11.28, päivitetty 3.12.2019 klo 10.59
  • FI
  •  
  • SV