Hyppää sisältöön

Maankäyttö- ja rakennuslain arviointi

Ympäristöministeriö käynnisti syksyllä 2011 maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden ja vaikuttavuuden arvioinnin. Arvioinnilla luotiin kuva kaavoitusta ja rakentamista ohjaavan lain toimivuudesta sekä kehittämistarpeista. Arviointi valmistui helmikuussa 2014.

Arvioinnin valmistelu

Lain arviointi tehtiin yhteistyössä alan toimijoiden, järjestöjen ja kuntien kanssa. Myös kansalaisille varattiin mahdollisuus palautteen antamiseen. Arvioinnin tukena toimi seurantaryhmä, jonka tehtävänä oli seurata ja edistää arvioinnin suorittamista sekä käsitellä eri tahoilla laadittavien selvitysten tuloksia ja niistä tehtäviä johtopäätöksiä.

Tutkimukset ja selvitykset arvioinnin tukena

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arvioinnin yhteydessä tehtiin lukuisia tutkimuksia ja selvityksiä, joita hyödynnettiin arviointityössä. Näiden alla listattujen selvitysten lisäksi arvioinnissa on hyödynnetty lukuisia olemassa olevia ja muiden sidosryhmien tekemiä selvityksiä.

Ympäristöministeriö pyysi Otakantaa.fi-sivustolla huhtikuussa 2012 ja syyskuussa 2013 maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuteen liittyvää palautetta. Kommentteja saatiin yhteensä 249.

Aiemmat arvioinnit

Maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan 1.1.2000. Lain toiminnasta saatuja kokemuksia on arvioitu pian lain voimaantulon jälkeen vuosina 2001, 2002 sekä kattavammin 2005.

Julkaistu 23.6.2015 klo 10.58, päivitetty 5.4.2017 klo 10.22
  • FI
  •  
  • SV