Opas 10 Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset

Työryhmä: Auvo Haapanala, Ritva Laine, Tuula Lunden, Harri Pitkäranta,  Elina Raatikainen, Timo Saarinen, Ritva-Liisa Salmi, Tanja Sippola-Alho

Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000. Opas 10. s. 100. ISBN 951-731-249-0 (PDF), URN:ISBN:9513739767. Julkaisu on saatavissa myös painetussa muodossa (ISBN 951-37-3976-7).

Tiivistelmä

Oppaassa kuvataan ympäristöministeriön kaavamerkintäasetuksen mukaisten maakuntakaavamerkintöjen sekä kaavamääräysten käyttömahdollisuuksia eri tilanteissa ja annetaan esimerkkejä eri tarkoituksiin soveltuvista maakuntakaavamääräyksistä.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Harri Pitkäranta, ympäristöministeriö,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 15.6.2003 klo 8.09, päivitetty 31.7.2015 klo 10.05
  • FI
  •  
  • SV