Opas 11 Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset

Työryhmä: Auvo Haapanala, Ritva Laine, Tuula Lunden, Harri Pitkäranta, Elina Raatikainen, Timo Saarinen, Ritva-Liisa Salmi, Tanja Sippola-Alho

Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000. Opas 11. s. 127. ISBN 951-731-250-4 (PDF), URN:ISBN:9513739775. Julkaisu on saatavissa myös painetussa muodossa (ISBN 951-37-3977-5).

Tiivistelmä

Oppaassa kuvataan ympäristöministeriön kaavamerkintäasetuksen mukaisten yleiskaavamerkintöjen sekä kaavamääräysten käyttömahdollisuuksia eri tilanteissa ja annetaan esimerkkejä eri tarkoituksiin soveltuvista yleiskaavamääräyksistä.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Matti Laitio, ympäristöministeriö,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 16.6.2003 klo 8.05, päivitetty 12.4.2013 klo 8.37
  • FI
  •  
  • SV