Opas 12 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Työryhmä: Auvo Haapanala, Ritva Laine, Tuula Lunden, Harri Pitkäranta, Elina Raatikainen, Timo Saarinen, Ritva-Liisa Salmi, Tanja Sippola-Alho

Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000. Opas 12. s. 236. ISBN 951-731-251-2 (PDF), URN:ISBN:9513739783. Julkaisu on saatavissa myös painetussa muodossa (ISBN 951-37-3978-3).

Tiivistelmä

Oppaassa kuvataan ympäristöministeriön kaavamerkintäasetuksen mukaisten asemakaavamerkintöjen sekä kaavamääräysten käyttömahdollisuuksia eri tilanteissa ja annetaan esimerkkejä eri tarkoituksiin soveltuvista asemakaavamääräyksistä.

Lisätietoja

Ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto

Julkaistu 17.6.2003 klo 12.36, päivitetty 31.5.2016 klo 16.41
  • FI
  •  
  • SV