Opas 13 Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Ritva-Liisa Salmi, 2006

Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000. Opas 13. 72 s. Ympäristöministeriö. URN:ISBN:952-11-2352-4. ISBN 952-11-2352-4 (PDF). Julkaisu on saatavissa myös painetussa muodossa (ISBN 952-11-2351-6).

Tiivistelmä

Opas sisältää tulkintoja lain yleiskaavalle asettamista sisältöä ja esitystapaa koskevista vaatimuksista. Se tarjoaa myös näkemyksiä lain tavoitteita toteuttavista laadukkaista yleiskaavoista ja niiden esitystavoista.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Matti Laitio, ympäristöministeriö,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 12.9.2006 klo 15.37, päivitetty 12.4.2013 klo 8.30
  • FI
  •  
  • SV