Opas 2 Suositus paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan tulkinnasta

Katja Kontio, Tuomas Santasalo

Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000. Opas 2. s. 44. ISBN 951-731-241-5 (PDF), URN:ISBN:9513732789. Julkaisu on saatavissa myös painetussa muodossa (ISBN 951-37-3278-9).

Tiivistelmä

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on annettu vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainnin ohjaamista koskevia säännöksiä. Erityisen ohjauksen piiriin kuuluvat keskustatoimintojen alueen ulkopuolelle sijoittuvat vähittäiskaupan suuryksiköt, joilla laissa tarkoitetaan yli 2 000 kerrosneliömetrin suuruista vähittäiskaupan myymälää. Erityisen ohjauksen  ulkopuolelle on jätetty paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa.

Suositus paljon tilaa vaativan kaupan tulkinnasta on tarkoitettu helpottamaan maankäyttö- ja rakennuslain kauppaa koskevien säännösten tulkintaa sekä yhdenmukaistamaan käytäntöjä lupa- ja kaavoitusmenettelyssä sekä valvonnassa eri puolilla maata. Suositus ei sido lain tai asetuksen tapaan päätöksentekoa, vaan tarjoaa tietoa ja  perusteluja lain tulkinnalle.

Suosituksen mukaan paljon tilaa vaativana erikoistavaran kauppana pidetään moottoriajoneuvojen kauppaa sekä niiden varaosien ja tarvikkeiden kauppaa, rengaskauppaa, vene- ja veneilytarvikkeiden kauppaa, matkailuvaunujen kauppaa, huonekalukauppaa, rauta-, rakennustarvike- ja sisustustarvikekauppaa, maatalous- ja puutarha-alan kauppaa sekä kodintekniikkakauppaa.

Lisätietoja

Ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto

Julkaistu 21.6.2000 klo 8.32, päivitetty 31.7.2015 klo 9.27
  • FI
  •  
  • SV