Opas 5 Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista

Ei voimassa lukujen 4.2-4.7, 8 ja 9 osalta

Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000, Opas 5, s. 55. ISBN 951-731-244-X (PDF), URN:ISBN:9513734056. Julkaisu on saatavissa myös painetussa muodossa (ISBN 951-37-3405-6).

Lisätietoja

Yli-insinööri Timo Turunen, ympäristöministeriö,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 15.1.2001 klo 10.33, päivitetty 31.7.2015 klo 9.25
  • FI
  •  
  • SV