Opas 6 Maakuntakaavan sisältö ja esitystapa

Harri Pitkäranta

Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000. Opas 6, s. 118. ISBN 951-731-245-8 (PDF), URN:ISBN:9513737888. Julkaisu on saatavissa myös painetussa muodossa (ISBN 951-37-3788-8).

Tiivistelmä

Opas sisältää tulkintoja maankäyttö- ja rakennuslain maakuntakaavalle asettamista sisältöä ja esitystapaa koskevista vaatimuksista sekä näkemyksiä lain tavoitteiden mukaisesta laadukkaasta ja hyvästä maakuntakaavasta. Opas on tarkoitettu ensisijassa maakuntakaavan laatijoille sekä muille sellaisille tahoille, jotka ovat kiinteästi mukana maakuntakaavan laadintaprosessissa.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Harri Pitkäranta, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 1.7.2002 klo 8.25, päivitetty 31.7.2015 klo 9.34
  • FI
  •  
  • SV