Opas 7 Maakuntakaavan oikeusvaikutukset

Auvo Haapanala, Paavo Mikkonen, Jukka Reinikainen

Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000. Opas 7, s. 80. ISBN 951-731-246-6 (PDF), URN:ISBN:9513737896. Julkaisu on saatavissa myös painetussa muodossa (ISBN 951-37-3789-6).

Tiivistelmä

Opas käsittelee maakuntakaavan oikeusvaikutuksia, joista keskeisimmät ovat ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun ja viranomaisvaikutus. Oppaassa tarkastellaan sitä, miten maakuntakaavaa on erilaisissa tilanteissa tulkittava ja sovellettava. Maakuntien liittojen ohella opas on tarkoitettu erityisesti kunnille sekä muille viranomaisille ja tahoille, joiden toimintaan maakuntakaavan oikeusvaikutukset kohdistuvat.

Lisätietoja

Ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto

Julkaistu 2.7.2002 klo 8.20, päivitetty 31.7.2015 klo 9.36
  • FI
  •  
  • SV