Opas 8 Osallistuminen ja vaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa

Mauri Heikkonen, Antti Irjala

Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000, Opas 8, s. 68. ISBN 951-731-247-4 (PDF), URN:ISBN:951373790X. Julkaisu on saatavissa myös painetussa muodossa (ISBN 951-37-3790-X).

Tiivistelmä

Opas käsittelee osallistumista sekä vaikutusten selvittämistä ja arviointia maakuntakaavoituksessa. Opas sisältää tulkintoja maankäyttö- ja rakennuslain maakuntakaavoitukselle asettamista vaatimuksista sekä näkemyksiä lain tavoitteiden mukaisesta laadukkaasta ja hyvästä suunnittelusta.

Opas on tarkoitettu ensisijassa maakuntakaavan laatijoille sekä muille sellaisille tahoille, jotka ovat kiinteästi mukana maakuntakaavan laadintaprosessissa.

Lisätietoja

Yli-insinööri Antti Irjala, ympäristöministeriö,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 3.7.2002 klo 8.15, päivitetty 31.7.2015 klo 9.38
  • FI
  •  
  • SV