Opas 9 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden soveltaminen kaavoituksessa

Timo Turunen

Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000. Opas 9. s. 52. ISBN 951-731-248-2 (PDF), URN:ISBN:9513739457. Julkaisu on saatavissa myös painetussa muodossa (ISBN 951-37-3945-7).

Tiivistelmä

Oppaan tarkoituksena on selkeyttää ja tarkentaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden soveltamista kaavoituksessa. Opas on tarkoitettu ensisijaisesti maakuntien liitoille ja kunnille. Sen tarkoituksena on myös yhtenäistää valtion ympäristöhallinnon kaavaohjausta maan eri osissa. Lisäksi opas palvelee muita kaavoitukseen osallistuvia, kuten valtion viranomaisia, järjestöjä ja asukkaita.

Lisätietoja

Yli-insinööri Timo Turunen, ympäristöministeriö,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

 

 

         

 

 

 

 

            

Julkaistu 3.4.2003 klo 8.10, päivitetty 31.7.2015 klo 10.03
  • FI
  •  
  • SV