Hyppää sisältöön

Rakennusten energiatehokkuutta koskeva lainsäädäntö

Rakennusten energiatehokkuutta koskevan lainsäädännön tavoitteena on rakennusten energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen sekä rakennusten energiakulutuksen pienentäminen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. 

Rakennuksissa kuluu noin 40 % Suomen energian kokonaiskulutuksesta. Säädöksillä toimeenpannaan rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä ja edistetään samalla Suomen omia tavoitteita energiatehokkuuden parantamiseksi. Rakennuksen hyvä energiatehokkuus pienentää käytönaikaisia kustannuksia ja hillitsee asumiskustannusten nousua energian hinnan noustessa. Energiatehokkuuden parantaminen parantaa usein myös asumismukavuutta.

Rakennuksen energiatodistuksia koskevat säädökset

Lailla rakennuksen energiatodistuksesta saatettiin voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta (2010/31/EU) energiatodistusta koskevilta osiltaan.

Rakennuksen omistajan on hankittava energiatodistus uudisrakennuksen rakennuslupamenettelyn yhteydessä. Todistus on myös oltava silloin, kun rakennus tai sen osa myydään tai vuokrataan. Energialuokitus tulee ilmoittaa myös myynti- ja vuokrausilmoituksissa. Eräissä rakennuksissa todistus on laitettava julkisesti nähtäville. Laki ja muut energiatodistusta koskevat säädökset tulivat voimaan 1.6.2013.

Keskeiset energiatodistusta koskevat säädökset:

  • Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta 1048/2017 (pdf)
  • Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013 (Finlex).
  • Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä 147/2015 (Finlex).
  • Valtioneuvoston asetus rakennuksen energiatodistuksen laatijan pätevyydestä ja kevennetyn energiatodistusmenettelyn edellytyksistä 170/2013 ( Finlex).
  • Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta 176/2013 (Finlex, kumottu 20.12.2017).

Muita energiatodistukseen liittyvä säädöksiä:

  • Laki Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 51/2013 (Finlex).
  • Valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 175/2013  (Finlex).
  • Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijätodistuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 174/2013  (Finlex).

Rakennusten energiatehokkuuden ohjaaminen uudis- ja korjausrakentamisessa

Rakennusten energiatehokkuuteen liittyviä säännöksiä annetaan myös maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla annettavissa ympäristöministeriön asetuksissa, jotka julkaistaan Suomen rakentamismääräyskokoelmassa.

Lisätietoja

Energiatodistus
Ympäristöneuvos Maarit Haakana, p. 0295 250 069, etunimi.sukunimi@ym.fi
Lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja, p. 0295 250 320, etunimi.sukunimi@ym.fi

Uudisrakentamisen energiamääräykset
Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki, p. 0295 250 114, etunimi.sukunimi@ym.fi

Korjausrakentamisen energiamääräykset
Rakennusneuvos Jyrki Kauppinen, p. 0295 250 122, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 18.9.2013 klo 13.12, päivitetty 10.1.2020 klo 14.12