Hyppää sisältöön

Asuntosuunnittelu

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että asumiseen tarkoitetut tilat suunnitellaan ja rakennetaan tarkoituksenmukaisiksi ja viihtyisiksi. Asuntosuunnittelulla on edistettävä asumiseen tarkoitettujen tilojen toimivuutta sekä soveltuvuutta erilaisiin ja muuttuviin asumistarpeisiin.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on erityisesti huolehdittava, että ympäristötekijät ja luonnonolosuhteet otetaan huomioon asuinrakennuksen sijoittelussa, rakennuksen tilojen järjestelyssä ja muussa asuntosuunnittelussa.

Voimassa oleva rakentamismääräyskokoelma, asuntosuunnittelu:

Asetus Lisämateriaali

127/2018 Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista annetun ympäristöministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta.

1008/2017 Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista

Vastuuhenkilö Harri Hakaste

Perustelumuistio asetuksen 5 §:n muuttamisesta

 

Perustelumuistio ympäristöministeriön asetukseen asuin-, majoitus- ja työtiloista

 

 

 

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 29.12.2016 klo 12.43, päivitetty 20.3.2020 klo 13.16