Hyppää sisältöön

Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset

Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset (MAL) ovat sopimuksia, jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Sopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien sekä kuntien ja valtion välistä yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa.

Tavoitteena on parantaa kaupunkiseutujen toimivuutta ja kilpailukykyä sekä kuntien tasapuolista kehittämistä. Sopimuksissa määritetään esimerkiksi tavoitteet lähivuosien maankäytön kehittämiselle ja asuntotuotannolle sekä liikenneverkon keskeiset kehittämishankkeet.

Valtion puolesta sopijaosapuolina ovat ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä alueen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Selvitys MAL-sopimusmenettelyn laajentamisesta uusille kaupunkiseuduille

Ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkosen syyskuussa 2019 asettaman selvityshankeen maankäyttöä, asumista ja liikennettä (MAL) koskevan sopimusmenettelyn laajentamisesta Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduille on valmistunut. Selvitys luovutettiin ministerille 17.1.2020.

Tehtävänä oli kartoittaa keskeiset kysymykset, joiden ratkaisemisessa MAL-sopimusmenettelyn avulla voidaan saavuttaa lisäarvoa sekä selvitysalueiden kokonaisedun, että valtio-osapuolen tavoitteiden toteutumisen kannalta. Selvitys perustuu hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan MAL-sopimusmenettelyä voidaan laajentaa yli 100 000 asukkaan kaupunkikeskuksiin. Selvityshenkilö Matti Vatilo esittää MAL-sopimusmenettelyn laajentamista selvitysalueille.

MAL-sopimukset 2020-2031

Neuvottelutulos Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseutujen MAL-sopimuksista saavutettiin 2.6.2020. Sopimukset tulevat voimaan, kun seudut ja valtioneuvosto ovat hyväksyneet ne.

MAL-sopimukset 2016-2019

Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseutujen MAL-sopimukset allekirjoitettiin 9.6.2016. Sopimukset kattavat vuodet 2016- 2019.

Sopimusten toteutuminen ja vaikuttavuus

Helsingin seutu

Turun seutu

Tampereen seutu

Oulun seutu

MAL-aiesopimukset vuosille 2012-2015

Helsingin seutu

Turun seutu

Tampereen seutu

Oulun seutu

Lisätietoja:

asuntoneuvos Tommi Laanti
p. 0295 250 146
etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 8.6.2020 klo 16.33, päivitetty 9.6.2020 klo 12.45