Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset

Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset (MAL) ovat sopimuksia, jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Sopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien sekä kuntien ja valtion yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa.

Tavoitteena on parantaa kaupunkiseutujen toimivuutta ja kilpailukykyä sekä kuntien tasapuolista kehittämistä. Sopimuksissa määritetään esimerkiksi tavoitteet lähivuosien maankäytön kehittämiselle ja asuntotuotannolle sekä liikenneverkon keskeiset kehittämishankkeet.

Valtion puolesta sopijaosapuolina ovat ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Liikennevirasto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY sekä Helsingin seudun sopimuksessa valtiovarainministeriö.

MAL-sopimukset 2016-2019

Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseutujen MAL-sopimukset allekirjoitettiin 9.6.2016. Sopimukset kattavat vuodet 2016- 2019.

Sopimusten toteutuminen ja vaikuttavuus

Helsingin seutu

Turun seutu

Tampereen seutu

Oulun seutu

MAL-aiesopimukset vuosille 2012-2015

Helsingin seutu (2012–2015)

Turun seutu (2012–2015)

Tampereen seutu (2013–2015)

Oulun seutu (2013-2015)

Lisätietoja:

Asuntoneuvos Tommi Laanti, ympäristöministeriö, p. 0295 250 146, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 5.6.2019 klo 11.01, päivitetty 15.10.2019 klo 10.37