Ohjelmat ja strategiat – maankäyttö ja rakentaminen

Säädösten ja hallinnollisten päätösten ohella maankäyttöä ja rakentamista ohjataan ohjelmilla ja strategioilla.

Maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät lähiajan tavoitteet määritellään ympäristöministeriön strategiassa, jossa painotetaan muun muassa rakennusten elinkaaren vähähiilisyyttä ja materiaalitehokkuutta sekä kestävää kaupunkikehitystä.

Muita maankäytön ja rakentamisen valtakunnallisia ohjelmia ja strategioita ovat

 • Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista (ymparisto.fi)
 • KIRA-digi (rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatio)
 • Puurakentamisen toimenpideohjelma
 • Kestävän kaupunkikehityksen ohjelma
 • metropolipolitiikka
 • kulttuuriympäristöstrategia
 • rannikkostrategia
 • valtioneuvoston periaatepäätös meluntorjunnasta
 • aluerakenteen ja liikenteen kokonaiskuva
 • Terveet tilat 2028 -ohjelma
   
Julkaistu 30.7.2015 klo 16.15, päivitetty 17.7.2018 klo 9.07