KIRA-digi – Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatio

Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatio -hanke, KIRA-digi, toteutti julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta. Vuoden 2018 loppuun kestäneen KIRA-digin rahoitus oli yhteensä noin 16 miljoonaa euroa, josta puolet maksoi valtio ja puolet kiinteistö- ja rakentamisala.

Kiinteistö- ja rakentamisala on ensimmäinen, jolla alan toimijat ja keskeiset viranomaiset toimivat tiivisti yhdessä kirittääkseen koko toimialan digitalisaatiota.

Jatkossa esimerkiksi rakentamisen ja kaavoituksen julkinen tieto avataan kaikkien käyttöön, yhteentoimivat järjestelmät ja yhtenäiset toimintatavat notkeuttavat prosesseja ja kokeiluhankkeet luovat uutta liiketoimintaa.

Kiinteistö- ja rakentamisala sekä julkishallinto yhdessä

Hanketta toteuttivat yhdessä Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi (KIRA-foorumi), kunnat ja ministeriöt.

Hankkeen johtoryhmään kuuluivat edustajat Kiinteistö- ja rakentamisfoorumista, ympäristöministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Rakennustietosäätiöstä, Turun kaupungin kiinteistöliikennelaitoksesta, Espoon kaupungilta, Suomen Kuntaliitosta, Suomen ympäristökeskuksesta sekä Museovirastosta. Hankkeen vastuuministeriö oli ympäristöministeriö.

KIRA-foorumin muodostaa neljätoista yhteisöä: Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL ry, Kiinteistötyönantajat ry, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustietosäätiö RTS, RAKLI ry, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen Isännöintiliitto ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Talotekniikkateollisuus ry.

Hankkeen käytännön toteutusta ohjasi 7-henkinen ohjausryhmä, jossa oli edustajat ympäristöministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, Kuntaliitosta ja KIRA-alan järjestöistä.

Kohti KIRA-alan sekä alueiden käytön suunnittelun digitalisaatiota

Hankkeen tavoitteina olivat:

  • Yhteentoimivuuden eri elementtien laaja käyttöönotto alueiden käytön suunnittelun ja rakentamisen toimialalla ja siten eri tietoaineistojen keskinäisten yhteyksien merkittävä lisääminen.
  • Ratkaisujen kehittäminen suunnittelun ja rakentamisen sekä toisaalta rakennusaikaisen ja käytön aikaisen tiedon välittymisen nivelvaiheisiin ja siten keskeisten alan toimintatapojen muutoksen vauhdittaminen.
  • Erilaisten mallien ja kehittämispolkujen testaaminen ja kokeilut sekä standardien ratkaisujen sovittaminen käytäntöön.
  • Yhtenäinen tietoaineisto tukemaan tiedon teknistä ja semanttista yhteentoimivuutta sekä rakennetun ympäristön koko elinkaarta koskevien prosessien ja ajantasaisten tietojen jatkuvaa käytettävyyttä.
  • Tiedon koneluettavuus tärkeimpien prosessien sisällä.
  • Säädöspohjan varmistaminen rakennetun ympäristön prosessien ja tietojen yhteentoimivuudelle sekä toimialan digitalisaatiota hidastavien säädösten tunnistaminen ja karsiminen.
  • Toimijoiden osaamisen (awareness) sekä toimialan prosessien ja ohjausmekanismien laajentaminen syntysähköisiin/digitaalisiin aineistoihin.

Rahoitusta kokeiluhankkeille

Syksyllä 2016 käynnistyi pilottihankkeiden haku, jonka kautta rahoitettiin kokeiluja, jotka tarjoavat uudenlaisia, koko kiinteistö- ja rakennusalan arvoketjua hyödyttäviä ratkaisuja ja toimintatapoja. Digiratkaisujen avulla voidaan esimerkiksi tehostaa kiinteistötiedon hyödyntämistä, ja rakennuksen ylläpito helpottuu, kun sitä koskevat tiedot ovat kaikkien käytettävissä koko elinkaaren ajan. Uusien ratkaisujen avulla voidaan myös parantaa rakentamisen tuottavuutta ja laatua, kun prosessit etenevät jouhevammin.

Lisää aiheesta

Lisätiedot

Minna Perähuhta
neuvotteleva virkamies
ympäristöministeriö
029 525 0223
minna.perahuhta@ym.fi

Julkaistu 29.7.2016 klo 14.58, päivitetty 27.3.2019 klo 14.13