KIRA-digi -hankkeen kilpailutuksessa etsitään tekijää rakennetun ympäristön digitalisaation lakiklinikalle

Uutinen 21.2.2018 klo 9.02

Lakiklinikalla halutaan helpottaa lainsäädäntöongelmia kohtaavien, alan digitalisaatiota toteuttavien yritysten ja yhteisöjen toimintaa tarjoamalla mutkatonta apua ja matalan kynnyksen mahdollisuuksia eteen tulevien kysymysten selvittämiseksi.

KIRA-digi on osa hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta, ja sen tavoitteena on uudistaa rakennusalan toimintatapoja, avata rakentamisen ja kaavoituksen dataa uusien palveluiden käyttöön, kehittää sujuvasti yhteentoimivia järjestelmiä ja yhtenäisiä toimintatapoja sekä kehittää lainsäädäntöä alan digitalisaatiota tukevaksi. Lakiklinikasta toivotaan apua erityisesti lainsäädännön kehittämiseen – paitsi neuvonnalla myös KIRA-digi -kokeiluhankkeiden kohtaamia lainsäädäntöongelmia luotaamalla ja analysoimalla. 

Vuoden 2018 loppuun asti jatkuvassa KIRA-digissä kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota on kiritetty noin 140 kokeilun ja yli 30 muun hankkeen voimin, ja kerättyjen kokemusten perusteella halutaankin kartoittaa kattava kuva alan digitalisaation olennaisimmista lainsäädännön ongelmista.

Hankinnassa ministeriö myös kokeilee uudenlaista lainsäädännön kehittämisen tapaa, kun tietoa kerätään ongelma- ja ilmiölähtöisesti suoraan asiakkailta neuvontapalveluiden yhteydessä.

Lakiklinikan tarjoukset pyydetään jättämään 8.3.2018 klo 16:00 mennessä julkisten hankintojen palvelun HILMAn kautta.

Lisätietoja

Lainsäädäntöneuvos Jaana Junnila, Ympäristöministeriö, p. 0295 250 107, etunimi.sukunimi@ym.fi
 
KIRA-digi -hanke (2016-2018) on osa hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta ja tukee myös Sujuvoitetaan säädöksiä -kärkihanketta. Hankkeen vastuuministeriö on ympäristöministeriö ja siinä ovat mukana KIRA-foorumin neljätoista yhteisöä: Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL ry, Kiinteistötyönantajat ry, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustietosäätiö RTS, RAKLI ry, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen Isännöintiliitto ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Talotekniikkateollisuus ry sekä ympäristöministeriö, valtiovarainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos, Espoon kaupunki, Suomen Kuntaliitto, Suomen ympäristökeskus ja Museovirasto.