KIRA-digin kokeiluhankkeet hakevat sijoittajia – Betoniluola-pitchaustapahtuman finalistit valittu

Tiedote 27.6.2018 klo 15.30

Yksitoista KIRA-digin kokeiluhanketta tavoittelee enkeli- ja pääomasijoittajien huomiota KIRA-digin sijoittajatapahtumassa 16. elokuuta. Ympäristöministeriön KIRA-digi vauhdittaa kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota, jonka haasteita finalistihankkeet pyrkivät ratkaisemaan. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Finnish Business Angels FiBANin ja Pääomasijoitusyhdistyksen kanssa.

KIRA-digi järjestää elokuussa Betoniluola-tapahtuman, jossa pääoma- ja enkelisijoittajista koostuva tuomaristo valitsee yhdentoista finalistin joukosta sijoituskohteita. Hankkeita on tarjolla monipuolisesti kaikenlaisille sijoittajille – osa on vasta alkuvaiheessa, osaa on viety jo pidemmälle kypsemmäksi liiketoiminnaksi.

KIRA-digin tavoitteena on uudistaa ja yhtenäistää rakennusalan toimintatapoja, ja avata rakentamisen ja kaavoituksen julkinen tieto kaikkien käytettäväksi. Mukana olevien hankkeiden teemat liittyvät tiedon yhdistämiseen, uusiin palveluihin, tiedon vakiointiin, esineiden internetiin tai uusiin toimintamalleihin.

Finalistiyritykset potentiaalisia sijoituskohteita sekä enkeli- että pääomasijoittajille

Caidio tarjoaa tekoälyä ratkaisuksi betonialan laatuongelmiin. Betoni on maailman käytetyin rakennusmateriaali, mutta sen valmistusprosessiin liittyy paljon aikatauluja hidastavia laatuhaasteita. DigiConcrete-tekoäly parantaa kommunikaatiota, kehittää ja automatisoi mittausmenetelmiä ja laadunvalvontaa. www.caidio.io

Cation vauhdittaa sähköautojen yleistymistä eChargie-palvelulla, jossa kuka tahansa voi myydä sähköä kenelle tahansa. Yhtenä esteenä sähköautojen yleistymiselle on sähköisten latausalustojen vähäinen määrä. Hankkeen tavoitteena on rakentaa tuote- ja sovellusalusta, jonka avulla voidaan muodostaa sähköautojen latauspisteiden verkosto. www.echargie.com

Congrid parantaa rakennusurakan projektinhallintaa alustalla, jolla on helppo hallita tuotannon laatuun ja turvallisuuteen liittyvää dokumentaatiota kaikkien projektin osapuolten kesken. KIRA-digin kokeilussa alustaa on testattu erityisesti betonointipöytäkirjojen digitalisoinnissa. www.congrid.fi

Consair tarjoaa pölyttömän ja turvallisen rakentamisen ratkaisua koko rakennusalalle. Sisäilmaongelmat voivat kehittyä jo rakennusvaiheessa, koska puhtausluokkavaatimusten noudattaminen rakentamisessa voi olla vaikeaa niiden epäselvyyden takia. Kokeilun tavoitteena on tehdä rakentamisen puhtausluokkamääräyksistä rakennuttajille ja alihankkijoille ymmärrettäviä, omaksuttavia ja konkreettisia. www.consair.fi

Cozify integroi kodin älylaitteet ja -palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi, ja tarjoaa yhden järjestelmän kodin automatisointiin. Langattomalla automaatiotuotteella voidaan yhdistää usean eri laitevalmistajan langattomat laitteet, ja niitä voidaan ohjata Cozifyn applikaatiolla. www.cozify.fi

CTRL Reality tarjoaa LVI-alalle teknisten tilojen suunnittelun tueksi virtuaalitodellisuutta. Kokeilussa kehitetyllä virtuaalisella työkalulla voi helpottaa urakointia ja uusien järjestelmien käyttöönottoa esimerkiksi suunnittelemalla LVI-järjestelmä kokonaan virtuaalitodellisuudessa. Siitä on apua myös alan ammattilaisten kouluttamisessa. www.ctrlreality.fi

Cubicasa digitalisoi rakennusten pohjakuvia, koska kuntien ja kaupunkien rakennusvalvonnasta saatavat rakennuspiirustukset eivät aina sovellu sellaisenaan ammattilaiskäyttöön. Tavoitteena on myös tuoda kaikki tuotetut pohjakuvat avoimesti saataville Suomen kiinteistöteknologian alalle sekä mahdollistaa jatkossa 3D-mallien tuottaminen joukkoistamalla. www.cubicasa.fi

It’s a Match kerää vuokralaisten ja vuokranantajien tarpeita ja toiveita ja saattaa toisilleen sopivat vuokralaiset ja vuokranantajat yhteen. Vuokra-asumisen yhtenä ongelmana on, että vuokranhakijoiden ja vuokranantajien on vaikeaa saada tietoa toisistaan.

Sova3D etsii ratkaisuja kaupungin, kiinteistö- ja rakennusalan yritysten ja kaupunkilaisten väliseen ideointiin, tiedonhallintaan, ratkaisujen visualisointiin ja jakamiseen sekä vuorovaikutukseen. Käyttäjälähtöisen 3D-palvelun avulla eri osapuolet voivat kommunikoida keskenään aiempaa paremmin ja rakentaa kaupungin tulevaisuudenkuvaa. www.sova3d.fi

Turre Legal haluaa yhtenäistää kiinteistökaupan käytäntöjä sekä automatisoida asiakirjojen luomista ja hallintaa. Kiinteistökauppa vaatii runsaasti monipuolista tietoa, joka on hajallaan eri paikoissa. Ratkaisuna tähän hanke tuottaa verkkopalvelun, joka kokoaa tiedot yhteen. Palvelun avulla kiinteistökaupan virheitä voidaan vähentää, kauppojen laatutaso saadaan nousuun ja kaupanteko nopeutuu. www.turre.com

Vektorio on paikkatietoa, rakennusten tietomalleja ja kaupunkimalleja visualisoiva alusta. Kiinteistö- ja rakennusalalla tapahtuu jatkuvasti yhteistyötä kaavoitustoimen, suunnittelun, huollon ja rakentajien välillä, mutta yhdessä tehtävää ongelmanratkaisua voisi kehittää. Yhteistyön helpottamiseksi Vektorio tarjoaa selainpohjaisen järjestelmän, jolla voidaan esittää rakennushankkeen ja ympäristön 3D-mallit maantieteellisesti oikeilla paikoillaan, mikä auttaa kaavoitustoimea, suunnittelua, huoltoa ja rakentajia ratkaisemaan ongelmia rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa. www.vektor.io

KIRA-digi Betoniluola järjestetään torstaina 16.8. klo 13-16 Maria 01:ssa (Lapinlahdenkatu 16, Helsinki). Tilaisuutta voi seurata myös suorana videolähetyksenä KIRA-digin Facebook-sivulla.

Lisää aiheesta

Lisätietoja

KIRA-digi-hanke, Teemu Lehtinen, digipäällikkö, teemu.lehtinen@kiradigi.fi, 040 456 6108

 

KIRA-digi -hanke (2016-2018) on osa hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta ja tukee myös Sujuvoitetaan säädöksiä -kärkihanketta. Hankkeen vastuuministeriö on ympäristöministeriö ja siinä ovat mukana KIRA-foorumin neljätoista yhteisöä: Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL ry, Kiinteistötyönantajat ry, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustietosäätiö RTS, RAKLI ry, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen Isännöintiliitto ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Talotekniikkateollisuus ry sekä ympäristöministeriö, valtiovarainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos, Espoon kaupunki, Suomen Kuntaliitto, Suomen ympäristökeskus ja Museovirasto.