KIRA-digin viimeisellä hakukierroksella rahoitusta 31 uudelle kokeilulle

Tiedote 30.4.2018 klo 15.28

Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota vauhdittavan KIRA-digi -hankkeen kuudennella ja viimeisellä kokeiluhakukierroksella myönnettiin 1 039 238 euroa tukea 31 uudelle kokeilulle, jotka uudistavat alan toimintatapoja, luovat ja testaavat uusia digitaalisia ratkaisuja sekä parantavat niiden yhteentoimivuutta. Kiinteistö- ja rakentamisala on ensimmäinen, jolla alan toimijat ja keskeiset viranomaiset toimivat tiivisti yhdessä kirittääkseen koko toimialan digitalisaatiota.

Hankkeiden suunnitellut kustannukset olivat tällä hakukierroksella yhteensä 6,9 miljoonaa euroa, toimialan rahoitusosuus 4,1 miljoonaa euroa ja haettu KIRA-digi -tuki 2,8 miljoonaa euroa.

”Ilahduttavan moni uusista kokeiluista rakentaa uutta aiempien kokeilujen päälle eli ekosysteemi jatkaa kasvamistaan. Uutena teemana nousivat myös erilaiset turvallisuuteen liittyvät digikokeilut, joita rahoitettiin viimeisellä kierroksella useampia. Kaiken kaikkiaan kokeilurahoitus on toiminut erittäin hyvin toimialan uudistamisessa, ja toivottavasti sitä voidaan jatkaa jossain muodossa myös KIRA-digin jälkeen”, sanoo KIRA-digin digipäällikkö Teemu Lehtinen.

Viimeiseen kokeiluhakuun saapui määräaikaan mennessä 74 hakemusta, joiden arvioinnista vastasi eri organisaatioiden edustajista koottu riippumaton arviointiryhmä. KIRA-digin ohjausryhmä teki arvioinnin pohjalta ympäristöministeriölle esityksen tuettavista hankkeista.

Ympäristöministeriö laatii kaikille hakijoille toukokuun alussa hankekohtaiset päätökset perusteluineen. Rahoitusta saavien hankkeiden kustannukset ovat tukikelpoisia tukipäätöksen laatimisen jälkeen.

Uudet kokeiluhankkeet esittäytyvät 9. toukokuuta

Kuudennen kierroksen kokeiluhankkeet esittäytyvät yhteisessä kick off -tilaisuudessa Helsingissä keskiviikkona 9.5. klo 12-16. Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä tai tallenteena Kiradigi.fi -verkkosivuilla. Kiradigi.fi:ssä esitellään myös kaikki aiemmilla hakukierroksilla käynnistyneet kokeiluhankkeet, joita on kuuden kokeiluhakukierroksen tuloksena käynnistynyt jo yli 130.

Lisää aiheesta

Lisätietoja

Digipäällikkö Teemu Lehtinen, Rakennustietosäätiö RTS, p. 040 456 6108, etunimi.sukunimi@kiradigi.fi

Erityisasiantuntija Minna Perähuhta, ympäristöministeriö, p. 0295 250 223, minna.perahuhta@ym.fi

 

KIRA-digi -hanke (2016-2018) on osa hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta ja tukee myös Sujuvoitetaan säädöksiä -kärkihanketta. Hankkeen vastuuministeriö on ympäristöministeriö ja siinä ovat mukana KIRA-foorumin neljätoista yhteisöä: Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL ry, Kiinteistötyönantajat ry, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustietosäätiö RTS, RAKLI ry, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen Isännöintiliitto ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Talotekniikkateollisuus ry sekä ympäristöministeriö, valtiovarainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos, Espoon kaupunki, Suomen Kuntaliitto, Suomen ympäristökeskus ja Museovirasto.