Kunnat haluavat rakennustietonsa ajan tasalle – nyt ratkaisuksi kokeillaan automatisointia

Tiedote 22.5.2018 klo 10.05

Kuntaliiton arvion mukaan kunnat menettävät vuosittain 100–150 miljoonaa euroa verotuloja puutteellisten kiinteistöverotietojen vuoksi. Ympäristöministeriön KIRA-digin kokeiluhankkeet testaavat uusia digitaalisia menetelmiä tietojen ajan tasalle saamiseen. Kiinteistötiedot aiotaan saada luotettaviksi esimerkiksi vertailemalla rakennustietoja ja todellista ympäristöä automatisoidusti.

Luvaton rakentaminen jää monelta kunnalta edelleen piiloon, ja tiedot vanhoista rakennuksista ovat usein puutteellisia. Selvitystyötä tehdään nyt joko manuaalisesti tarkastuskäynnein, kyselyin tai satelliittikuvien avulla. Ohjelmistoyritys Trimble Solutions kehittää parhaillaan uutta menetelmää kuntien rakennustietojen laadun parantamiseksi. Menetelmä havaitsee kohteet etsimällä tietokannoista puuttuvat rakennukset pistepilvestä ja visualisoi ne paikkatietotekniikan avulla.

Trimble kokeili menetelmää Jyväskylän kaupungin tarjoamilla digitaalisilla testiaineistoilla Jyskän ja Tyyppälän kaupunginosissa. Automatisoitu analyysi löysi Jyskän kokeilualueelta miltei 600 rakennukseksi luokiteltavaa kohdetta. Trimble tutki niistä viidenneksen tarkemmin ja havaitsi, että tutkituista rakennuksista noin 20 prosenttia poikkesi merkittävästi kantakartan tilanteesta.

”Halusimme vertailuun kaksi erilaista kaupunginosaa, joista toinen oli kaupunkimainen ja toinen haja-asutusalueella. Otos oli pieni, mutta kertoo, että varmasti jokaisessa kunnassa rakennuksia puuttuu edelleen tietokannoista. Nyt kehittämämme menetelmä säästäisi kunnilta huomattavasti aikaa rakennusten seulonnassa”, Trimblen konsultointipäällikkö Tapio Ahomäki sanoo.

Kokeiluhanke päättyi huhtikuun lopulla, ja Trimblen suunnitelmissa on tuotteistaa kehittämänsä menetelmä. Tällä hetkellä useat kunnat ovat jo osoittaneet kiinnostuksensa menetelmää kohtaan.

Hartolan kunta vie kiinteistötiedot avoimeen järjestelmään

Myös Hartolan kunta rakentaa parhaillaan ratkaisua rakennustietojen ajan tasalla pitämiseen. Hankkeessa tehdään kiinteistön omistajille uusi käyttöliittymä, jonka avulla he voivat itse ylläpitää rakennustensa tietoja. Rakennusvalvonta tekee päätöksen tietojen oikeellisuudesta, jonka jälkeen tiedot siirtyvät virallisesti kunnan tietokantoihin.

Hartolan kunnan rakennustarkastaja Matti Nikupeterin mukaan monen kunnan haasteena on, että rakennusten tiedot poikkeavat paljon sekä toisistaan että todellisuudesta. Vaikka kunnat hoitavat tiedonkeruun rakennuslupien yhteydessä, esimerkiksi Väestörekisterikeskuksen, Verohallinnon ja Maanmittauslaitoksen tiedot voivat muuttua. Todellisuudesta poikkeavat kiinteistötiedot voivat aiheuttaa ongelmia esimerkiksi kiinteistöjen myyntitilanteissa. Puutteellisten tietojen takia voi olla hankalaa selvittää, paljonko rakennusoikeutta on jäljellä.

”Kun saamme tiedot ajan tasalle, kiinteistöjen omistajiakin kohdellaan tasapuolisemmin, kun kaikki kiinteistöt verotetaan asianmukaisesti. Pienikin prosenttipoikkeama kiinteistötiedoissa voi aiheuttaa kunnalle suuret tulojen menetykset”, sanoo Nikupeteri.

Hartolan kunnan ratkaisussa kiinteistötietoja voi myöhemmin tarkastella itsepalveluperiaatteella yhdestä järjestelmästä. Tällä hetkellä palvelua testataan, ja se on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä. Hankkeessa kokeillaan myös digitaalista tiedonkeruuta maastosta.

Molempia kokeiluhankkeita on rahoitettu ympäristöministeriön KIRA-digi-hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota.

Lisää aiheesta

Lisätietoja

Minna Perähuhta, erityisasiantuntija, KIRA-digi / ympäristöministeriö, p. 029 525 0223, minna.perahuhta@ym.fi

Tapio Ahomäki, konsultointipäällikkö, Trimble Solutions, p. 030 661 10, tapio.ahomaki@trimble.com

Matti Nikupeteri, rakennustarkastaja, Hartolan kunta, 044 743 2236, matti.nikupeteri@hartola.fi

KIRA-digi -hanke (2016-2018) on osa hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta ja tukee myös Sujuvoitetaan säädöksiä -kärkihanketta. Hankkeen vastuuministeriö on ympäristöministeriö ja siinä ovat mukana KIRA-foorumin neljätoista yhteisöä: Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL ry, Kiinteistötyönantajat ry, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustietosäätiö RTS, RAKLI ry, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen Isännöintiliitto ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Talotekniikkateollisuus ry sekä ympäristöministeriö, valtiovarainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos, Espoon kaupunki, Suomen Kuntaliitto, Suomen ympäristökeskus ja Museovirasto.