Hyppää sisältöön

Kestävä kaupunki – uusi ohjelma rakentaa tulevaisuuden kaupunkeja

Kestävä kaupunki –ohjelma (2019-2023) edistää kaupunkien ja kuntien laaja-alaisesti kestävää kehitystä pääpainonaan sekä ympäristöllisesti että sosiaalisesti kestävät ratkaisut. Ohjelman pääteemat ovat vähähiilisyys, älykkyys, terveellisyys ja sosiaalinen kestävyys. Uusia ratkaisuja etsitään näitä teemoja yhdistäviin ja niiden väliin jääviin haasteisiin. 

Ohjelma pyrkii vahvistamaan valtion ja kaupunkien yhteistyötä ja tukemaan kaupunkien omaa toimintaa kohti kestävää kaupunkikehittämistä. Ohjelmassa etsitään kumppanuuspohjaisesti ja yhteiskehittämällä uudentyyppisiä toimintatapoja ja -välineitä. Toiminnassa mm. ratkotaan kaupunkien yhteisiä kestävyyden johtamisen haasteita, kehitetään uusia ratkaisuja käytännön kokeiluissa ja kehittämishankkeissa, edistetään hyvien käytäntöjen laajempaa hyödyntämistä sekä vahvistetaan kansainvälistä kokemusten vaihtoa. 

Ohjelman taustalla vaikuttavat muun muassa YK:n vuonna 2016 hyväksytty maailmanlaajuinen kaupunkikehitysohjelma (New Urban Agenda), YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals) ja EU:n oma kaupunkiagenda (Urban Agenda for the EU).

Ohjelman toteutusta koordinoi ympäristöministeriö. Yhteistyössä ovat mukana myös kaupungit, kunnat, muut ministeriöt ja muut kestävän kaupunkikehityksen toimijat. 

Kestävä kaupunki -ohjelman painopistealueet

Kestävä kaupunki -teemat

 

Lisätietoja:

Ohjelmapäällikkö Virve Hokkanen p. 029 525 0034, [etunimi.sukunimi@ym.fi]
Asiantuntija Iina Heikkilä p. 029 525 0488, [etunimi.sukunimi@ym.fi]

Julkaistu 14.8.2019 klo 15.09, päivitetty 8.6.2020 klo 11.18