Kestävä kaupunki – uusi ohjelma rakentaa tulevaisuuden kaupunkeja

Kestävä kaupunki -ohjelma vauhdittaa kestävää kehitystä sekä käytännön kaupunkikehittämisessä että kaupunkien johtamisessa. Ohjelman pääteemat ovat vähähiilisyys, älykkyys, terveellisyys ja sosiaalinen kestävyys. Uusia ratkaisuja etsitään erityisesti näitä teemoja yhdistäviin ja niiden väliin jääviin haasteisiin. 

Ohjelman taustalla vaikuttavat muun muassa YK:n vuonna 2016 hyväksytty maailmanlaajuinen kaupunkikehitysohjelma (New Urban Agenda), YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals) ja EU:n oma kaupunkiagenda (Urban Agenda for the EU).

Ohjelmaa toteutetaan kokeilukulttuuriperiaatteella, muun muassa pilottihankkeiden kautta. Toiminnassa ratkotaan kaupunkien ja kuntien yhteisiä kestävyyshaasteita, tuetaan kaupunkien ja kuntien kokeiluja ja pilotteja, levitetään hyviä käytäntöjä ja tuetaan niiden laajempaa käyttöönottoa sekä vahvistetaan kestävän kaupunkikehityksen kansainvälisiä yhteyksiä. 

Ohjelman toteutusta koordinoi ympäristöministeriö. Yhteistyössä ovat mukana myös kaupungit, kunnat, muut ministeriöt ja muut kestävän kaupunkikehityksen toimijat. 

Kestävä kaupunki -ohjelman painopistealueet

Kestävä kaupunki -teemat

 

Lisätietoja:

Ohjelmapäällikkö Virve Hokkanen, p.  0295 250 034,  etunimi.sukunimi@ym.fi
Erityisasiantuntija Suvi Anttila, p. 0295 250 208, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 14.8.2019 klo 15.09, päivitetty 14.8.2019 klo 16.12